Dydaktyka

 

Zakład Teorii i Filozofii Prawa prowadzi wykłady, ćwiczenia i konwersatoria na wszystkich prowadzonych na naszym Wydziale kierunkach: prawie, prawie europejskim, administracji, zarządzaniu i prawie w biznesie, a także na kierunku prawno-ekonomicznym. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+. Także większość przedmiotów obowiązkowych na studiach doktoranckich prowadzonych na naszym Wydziale prowadzona jest przez profesorów Zakładu Teorii i Filozofii Prawa.

REGUŁY ZALICZEŃ:

Reguły prowadzenia i zaliczenia przedmiotów (2020/2021)

SYLABUSY:

 1. Etyka (Administracja)
 2. Logika praktyczna (Administracja)
 3. Logika praktyczna (Zarządzanie i prawo w biznesie)
 4. Logika prawnicza (Prawo)
 5. Państwo prawa wobec problemu rozliczeń z przeszłością (Prawo, Administracja, Prawo europejskie)
 6. Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej (Kier. prawno-ekonomiczny)
 7. Prawoznawstwo (Administracja)
 8. Prawoznawstwo (Prawo)
 9. Prawoznawstwo (Prawo europejskie)
 10. Teoria i filozofia prawa (Prawo)
 11. Współczesne koncepcje praw człowieka (Prawo, Administracja, Prawo europejskie)
 12. Wstęp do wiedzy o prawie i państwie (Zarządzanie i prawo w biznesie)
 13. Wstęp do wykładni prawa administracyjnego (Administracja)