Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM


Aktualnie w skład Zakładu Teorii i Filozofii Prawa wchodzą:

KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. Marek Smolak

POZOSTALI PROFESOROWIE:

prof. UAM dr hab. Marzena Kordela
prof. dr hab. Sławomira Wronkowska

DOKTORZY:

dr Maciej Dybowski
dr Mikołaj Hermann
dr Paweł Kokot
dr Michał Krotoszyński
dr Piotr F. Zwierzykowski, LL.M.

DOKTORANCI:

Doktoranci przyjęci przed 2019 r.:

mgr Weronika Dzięgielewska
mgr Kamila Kosińska
mgr Wojciech Rzepiński

Doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM:

mgr Mateusz Grabarczyk
mgr Michał Wieczorkowski

SEKRETARIAT:

mgr Beata Zięba

ZOBACZ TEŻ:

Lista i sylwetki byłych Profesorów Zakładu (Katedry)
Lista i sylwetki doktorów wypromowanych w Zakładzie (Katedrze) od 2010 r.