Kontakt


KIEROWNIK ZAKŁADU:

prof. dr hab. Marek Smolak: smolak@amu.edu.pl

SEKRETARIAT:

mgr Beata Zięba: ktifp@amu.edu.pl; bazie@amu.edu.pl

ADRES KATEDRY:

Zakład Teorii i Filozofii Prawa
Wydział Prawa i Administracji UAM
Collegium Iuridicum
ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań
pokój 202

tel.:
61 829 42 33
e-mail: ktifp@amu.edu.pl
fb: https://www.facebook.com/ktifpuam/


STRONA INTERNETOWA:

dr Michał Krotoszyński: michal.krotoszynski@amu.edu.pl