Dr Michał Krotoszyński na I Górskiej Rajdokonferencji Filozofii Prawa

Dr. M. Krotoszyński w trakcie RajdokonferencjiW dniach 12-14 kwietnia w pasmie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim odbyła się I Górska Rajdokonferencja Filozofii Prawa zorganizowana pod patronatem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR. Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM reprezentował na niej dr Michał Krotoszyński (na zdjęciu jeszcze przed 20 kilometrami wędrówki). Tematem konferencji – odbywającej się przy pięknej pogodzie i we wspaniałych okolicznościach przyrody – był „Społeczny wymiar rządów prawa”.

 

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński na I Górskiej Rajdokonferencji Filozofii Prawa została wyłączona

Wyniki V Konkursu z Prawoznawstwa

Wspólne zdjęcie Jury w składzie Prof. S. Wronkowska, Prof. M. Smolak i Dr. M. Krotoszyński z Finalistami konkursuSerdecznie gratulujemy Laureatom V Konkursu z Prawoznawstwa, którego finał odbył się 16 kwietnia br. Jury złożone z przedstawicieli Zakładu, Prof. Sławomiry Wronkowskiej, Prof. Marka Smolaka i Prof. Marzeny Kordeli, zdecydowało się wyróżnić następujących Uczestników:

I miejsce: Miromir Wiernowolski
III miejsce: ex aequo Kamil Kuliński i Michał Möglin
IV miejsce: ex aequo Zuzanna Kowalska, Mateusz Poznań i Michał Trzewik

Gratulujemy wszystkim Finalistom i życzymy dalszych sukcesów! Konkurs był współorganizowany przez Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM oraz ELSA Poznań

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Wyniki V Konkursu z Prawoznawstwa została wyłączona

Pobyt badawczy mgr. Mateusza Grabarczyka w European University Institute we Florencji

Zdjęcie frontowe Villa Salviati, siedziba Wydziału Prawa EUI

Villa Salviati, siedziba Wydziału Prawa EUI

W lutym br., mgr Mateusz Grabarczyk odbył miesięczny staż naukowy na Wydziale Prawa, European University Institute we Florencji (EUI), pod opieką Prof. Sarah Nouwen.

Podczas pobytu, Pan Magister pracował nad projektem zat. Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej.

Widok na Badia Fiesolana, główny budynek EUI

Badia Fiesolana, główny budynek EUI

Projekt ma za zadanie zbadanie możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez sędziów w ramach sprawiedliwości tranzycyjnej. W szczególności poprzez stworzenie normatywnego modelu rozliczeń, który mógłby mieć zastosowanie do różnego rodzaju tranzycji. Pobyt był okazją do prowadzenia badań w bogatych zasobach tamtejszej biblioteki, udział w seminariach i workshopach, a także do konfrontacji dotychczasowych wyników badań w trakcie spotkań z pracownikami i doktorantami EUI.

mgr M. Grabarczyk na tle panoramy Florencji

Panorama Florencji

Pobyt badawczy był realizowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20; tytuł projektu: Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej, (2021/41/N/HS5/02006).

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe | Otagowano , | Możliwość komentowania Pobyt badawczy mgr. Mateusza Grabarczyka w European University Institute we Florencji została wyłączona

Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej

Prof. Sławomira Wronkowska podczas wystąpienia w Senacie UAM

Fot. Adrian Wykrota

Z ogromną radością informujemy, że Senat UAM zdecydował o nadaniu wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis Pani Profesor Sławomirze Wronkowskiej.

Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis jest najwyższym wyróżnieniem akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyznawany jest wybitnym uczonym, których praca naukowa przyczyniła się do budowy znaczenia uczelni na akademickiej mapie Polski. Wyróżnienie jest wręczane przez Jego Magnificencję Rektora UAM podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego lub uroczystego posiedzenia Senatu.

Serdecznie gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Możliwość komentowania Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej została wyłączona

Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego na łamach czasopisma Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Okładka numeru czasopismaW czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” ukazał się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego pt.: „Dekomunizacja służby cywilnej i urzędów państwowych”.

Celem tekstu jest analiza przepisów przewidujących dekomunizację służby cywilnej i urzędów państwowych, wprowadzonych ustawą z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. W tekście autor broni trzech tez. Po pierwsze, argumentuje, że regulacje te stanowią kolejny etap postępującej zmiany modelu polskiej lustracji z instrumentu klaryfikacji historycznej, w którym sankcje przewidziane są wyłącznie za złożenie fałszywego oświadczenia lustracyjnego, w kierunku mechanizmu odpłaty, w którym osoby związane z poprzednim ustrojem nie mogą pełnić funkcji publicznych. Po drugie, autor twierdzi, że regulacje te naruszają Konstytucję RP i prawo międzynarodowe. Po trzecie zaś, uważa, że sądy pracy, rozpatrując ewentualne roszczenia przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania, powinny odmówić zastosowania przepisów wprowadzonych tą nowelizacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego na łamach czasopisma Praca i Zabezpieczenie Społeczne została wyłączona

Artykuł prof. Marzeny Kordeli na łamach czasopisma Studia Iuridica Lublinensia

Okładka czasopisma Vol 32, No 4 (2023)W numerze specjalnym czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (vol. 32, no. 4, 2023) zat. “New Challenges to Justice: The Application of Law and ADR in the Perspective of Information Society” (pod red. K. Hanas i P. Kłosa) ukazał się artykuł prof. Marzeny Kordeli pt.: “Hierarchisation of Values in Acts of Law Application”.

W swoim artykule Pani Profesor wskazuje, że tworząc system prawny, racjonalny prawodawca formułuje nie tylko normy prawne, lecz także obowiązujące wartości prawne. Czyni to bezpośrednio (np. poprzez zasady prawa) lub pośrednio (gdy interpretator tekstu prawnego przypisuje działaniu nakazanemu wartość dodatnią, a działaniu  zabronionemu – wartość ujemną). Specyfika wartości, a w szczególności ich kolizyjny charakter, powoduje, że jeśli ustawodawca sam nie rozwiąże oczekiwanego konfliktu, musi to zrobić sąd. Powinien to czynić zgodnie ze wzorcem stosowania wartości; wzorcem, który można zrekonstruować  analogicznie do wzorca stosowania norm prawnych.

Serdecznie zachęcamy do lektury – artykuł dostępny jest na stronie czasopisma.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Artykuł prof. Marzeny Kordeli na łamach czasopisma Studia Iuridica Lublinensia została wyłączona

Artykuł dr. Mikołaja Hermanna na łamach czasopisma „Państwo i Prawo”

Okładka listopadowego numeru czasopismaNa łamach czasopisma Państwo i Prawo – Nr 11/2023 [933] ukazał się artykuł dr. Mikołaja Hermanna pt.: „O normach sprzężonych raz jeszcze”, w którym autor podejmuje krytyczną analizę koncepcji norm sprzężonych – normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej – zapoczątkowanej w polskiej teorii prawa przez J. Landego jako alternatywę do trzyelementowej koncepcji normy prawnej.

Autor w swoim artykule omawia ewolucję ww. koncepcji, w tym kolejne propozycje jej modyfikacji i uzupełnienia przez wybitnych przedstawicieli polskiej teorii prawa. W tym zakresie autor koncentruje się na zakwestionowaniu tradycyjnej koncepcji struktury normy prawnej, analizie oryginalnego ujęcia normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej oraz sposobu ujmowania ich związku.

Podstawową tezą artykułu jest to, że – wbrew rozpowszechnionej konwencji terminologicznej – za normę sankcjonującą należy uznać nie tyle normę, która nakazuje organom państwa wymierzyć sankcję adresatowi normy sankcjonowanej, który nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku, ile normę, która organy państwa do wymierzenia takiej sankcji upoważnia, jednocześnie nakazując naruszycielowi normy sankcjonowanej podporządkowanie się rozważanej sankcji. Autor wskazuje przy tym, że nie zawsze spowodowanie pewnej dolegliwości dla jednostki traktowane jest jako sankcja.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. Mikołaja Hermanna na łamach czasopisma „Państwo i Prawo” została wyłączona

Członkowie Zakładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity

Plakat konferencji przedstawiający logo i podstawowe informację o niej: tytuł, data, organizatorW dniach 23 i 24 listopada 2023 r. odbyła się Międzynarodowa IV. Konferencja Naukowa im. prof. Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja nosi imię Profesora Stanisława Czepity, wybitnego teoretyka prawa, który – przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Szczecińskim – swoją karierę akademicką rozwijał na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pracując najpierw w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki, a następnie w Katedrze Teorii Państwa i Prawa UAM.

Pierwszego dnia tegorocznej edycji konferencji odbyły się dwa panele. Pierwszy oddawał hołd gigantom polskiej teorii prawa, pytając o aktualność ich koncepcji naukowych i o ich współczesne wykorzystanie. W trakcie tego panelu wystąpiła Pani Profesor Sławomira Wronkowska oraz Pan Profesor Marek Smolak. Pani Profesor, która była także członkinią Rady Naukowej tej Konferencji, przybliżyła sylwetkę Prof. Zygmunta Ziembińskiego, zaś Pan Profesor – Prof. Macieja Zielińskiego.

Drugi z paneli skupiał się na interdyscyplinarnej refleksji o wykładni konstytucji, łącząc perspektywy wybitnych teoretyków prawa i konstytucjonalistów. Można było wysłuchać także wystąpień o aktualnych problemach teorii i filozofii prawa.

Kolejnego dnia konferencji odbyły się panele międzynarodowe, na których swoje wystąpienia prezentowali zagraniczni uczeni, teoretycy i filozofowie prawa z różnych zakątków Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Jeden z nich był moderowany przez Pana Profesora Marka Smolaka.

Tego dnia odbyła się także Konferencja Naukowa Młodych im. prof. Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”. W jej trakcie swój referat zat. „Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Z kolei dr Michał Krotoszyński był jednym z członków Rady Naukowej tej Konferencji, a także moderował jeden z paneli.

Więcej informacji, w tym program konferencji, można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity została wyłączona

Publikacja mgr. Weroniki Dzięgielewskiej i mgr. Wojciecha Rzepińskiego w De Gruyter Mouton

Okładka publikacjiW publikacji pod redakcją J. Engberga pt.: “Between Text, Meaning and Legal Languages. Linguistic Approaches to Legal Interpretation” wydanej w ramach serii Foundations in Language and Law Wydawnictwa De Gruyter Mouton ukazał się rozdział autorstwa mgr. Weroniki Dzięgielewskiej i mgr. Wojciecha Rzepińskiego pt.: „What is practical about law? Contemporary legal philosophy on legal practice”.

W publikacji autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób filozofowie prawa posługują się pojęciem praktyki przy opisie prawa i dlaczego „zorientowane na praktykę” spojrzenie na prawo może przynieść bardziej złożone zrozumienie społecznego wymiaru prawa.

Autorzy analizują wypowiedzi znanych przedstawicieli teorii prawa, którzy posługują się pojęciem praktyki prawnej (m.in. Hart, Dworkin, Raz czy Pavlakos). W szczególności rozważania te obejmują metateoretyczne uwagi na temat pojęć stosowanych przez ww. autorów teorii przy opisie „praktyki prawa”. Autorzy zauważają przy tym, że teorie te pozostają niezadowalające, jeśli chodzi o wyjaśnienie, kto jest podmiotem praktyki prawna.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem, jak i całą książką.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Publikacja mgr. Weroniki Dzięgielewskiej i mgr. Wojciecha Rzepińskiego w De Gruyter Mouton została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński współautorem Encyclopedia of Transitional Justice

Okładka publikacjiNakładem wydawnictwa Cambridge University Press ukazało się drugie wydanie Encyclopedia of Transitional Justice – trzytomowej encyklopedii sprawiedliwości tranzycyjnej, która na ponad 1700 stronach omawia najważniejsze zagadnienia związane z rozliczeniami z przeszłością. Opracowanie to – wydane pod redakcją prof. Lavinii Stan z St. Francis University w Kanadzie i prof. Nadyi Nedelsky z Macalester College z USA – przygotowane zostało przez niemal 250 autorów z wszystkich kontynentów. Wśród autorów znalazł się dr Michał Krotoszyński, który jest współtwórcą dwóch haseł, dotyczących odpowiednio: (1) polskich rozliczeń z przeszłością: hasło Poland, wraz z Moniką Nalepą z University of Chicago, oraz (2) polskiego sądownictwa lustracyjnego: hasło Lustration Court (Poland), wraz z Monicą Ciobanu z Plattsburgh State University of New York.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński współautorem Encyclopedia of Transitional Justice została wyłączona