Tekst mgr Kamili Kosińskiej w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Na stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego dostępny jest już numer 4/2018 tego czasopisma. Wśród artykułów znalazł się także tekst mgr Kamili Kosińskiej Definicje cząstkowe w prawie”.

Jak wskazuje Autorka:  „Przedmiotem prezentowanego artykułu są legalne definicje cząstkowe, a więc z jednej strony definicje o określonej strukturze logicznej, z drugiej zaś – definicje właściwe aktom prawnym i ich specyficznemu językowi. Każdy z powołanych aspektów z osobna stanowi interesujące pole do badań, ale dopiero ich połączenie umożliwia dostrzeżenie pewnych detali, których znaczenie okazuje się doniosłe zarówno dla teorii, jak i dla praktyki”. Zachęcamy do lektury!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Skomentuj

Kalikst Nagel doktorem nauk prawnych

Z radością informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych mgr. Kalikstowi Naglowi. Podstawą nadania stopnia naukowego była dysertacja „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa”, której promotorem był prof. Marek Smolak. Recenzentami pracy byli prof. KUL dr hab. Tomasz Barankiewicz oraz dr hab. Wojciech Dziedziak z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Obrony i awanse | Otagowano , , , , | Skomentuj

Prof. Sławomira Wronkowska laureatką nagrody Giganta 2018

Z radością informujemy, że nagrodę Giganta poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej, przyznawaną za „poznański styl pracy”, otrzymała za rok 2018 prof. Sławomira Wronkowska. Nagroda została przyznana Pani Profesor za niezłomną i niezależną postawę w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną. Informacja o nagrodzie dostępna jest TUTAJ.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy nagrody. Jednocześnie zapraszamy do lektury wywiadu, jaki z Panią Profesor przeprowadziła p. Natalia Mazur z poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej. Rozmowa z Panią Profesor, koncentrująca się na problemach demokracji konstytucyjnej i sądownictwa konstytucyjnego, nosi tytuł „Mnie bardziej interesują reguły gry niż reguły wygrywania”.


Fot. Przemysław Stanula / Sekcja Prasowa UAM

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Skomentuj

Prof. Marzena Kordela z wystąpieniem na konferencji na Uniwersytecie w Bayreuth

W piątek 14 grudnia 2018 r. prof. Marzena Kordela uczestniczyła na zaproszenie organizatorów w konferencji naukowej na Uniwersytecie w Bayreuth, gdzie wygłosiła referat: „Principles of law as a normative form of values”. Konferencja wieńczyła projekt „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights” realizowany przez Uniwersytet w Bayreuth wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Szczegóły wydarzenia dostępne są TUTAJ.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , | Skomentuj

Prof. Sławomira Wronkowska gościem KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

W czwartek 13 grudnia 2018 r. prof. Sławomira Wronkowska gościła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie – na zaproszenie Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej UW – wygłosiła wykład pt. „Poznańska szkoła teorii prawa a pozytywizm prawniczy”. Zdjęcie z wydarzenia zamieszczamy dzięki uprzejmości Koła – a zwłaszcza jego opiekuna, którym jest dr Krzysztof Kaleta.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , | Skomentuj

Obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla przyjęta jednogłośnie

Dnia 11 grudnia 2018 r. odbyła się obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla. Promotorem pracy zatytułowanej „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa” był prof. Marek Smolak. Jest nam miło poinformować, że komisja doktorska jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony i o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr. Kalikstowi Naglowi stopnia doktora nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Obrony i awanse | Otagowano , , , , | Skomentuj

Obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 1.1 CIN, al. Niepodległości 53 odbędzie się obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla. Tytuł rozprawy to „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa”. Pierwszym opiekunem naukowym mgr. Kaliksta Nagla był prof. Jarosław Mikołajewicz; po jego śmierci opiekę tę przejął prof. Marek Smolak, który jest też promotorem pracy. Recenzje dysertacji sporządzili: dr hab. Wojciech Dziedziak (UMCS) oraz ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Opublikowano Obrony i awanse | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Profesor Stanisław Czepita nie żyje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Stanisława Czepity, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Prof. Stanisław Czepita był wychowawcą wielu pokoleń prawników, uczonym o wielkim umyśle, nauczycielem prawa i prawości, przyjacielem naszej Katedry. Będzie nam go bardzo brakować.

Bliskim prof. Stanisława Czepity składamy wyrazy współczucia.

Opublikowano Ogłoszenia | Otagowano | Skomentuj

Członkowie Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Drugim Okrągłym Stole Sądownictwa Konstytucyjnego

W czwartek 22 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Na zaproszenie organizatorów w obradach wzięli udział członkowie Katedry: prof. Sławomira Wronkowska, prof. Marzena Kordela oraz dr Mikołaj Hermann. Profesor Sławomira Wronkowska wygłosiła też wykład podsumowujący seminarium pod tytułem „Znaczenie sądowej kontroli konstytucyjności prawa w demokratycznym państwie prawnym. Pani Profesor była również moderatorką trzeciej z sesji naukowych, koncentrującej się na pytaniu „Jak dalece można rozproszyć kontrolę konstytucyjności prawa w modelu scentralizowanym?.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Recenzja autorstwa prof. Marka Smolaka w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym

Na stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego dostępne jest trzeci numer czasopisma z 2018 roku. W numerze tym znalazła się recenzja sporządzona przez prof. Marka Smolaka  do książki dr. hab. Adama Dyrdy pt. „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”. Celem recenzji – dostępnej TUTAJ – jest odniesienie się do tych poglądów Autora recenzowanej pozycji, które wnoszą element nowości do dyskusji nad naturą sporów teoretycznoprawnych.

Zachęcamy do lektury!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Skomentuj