Członkowie Zakładu na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym

Plakat Zjazdu FilozoficznegoW dniach 11–16 września 2023, w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, odbył się w XII Polski Zjazd Filozoficzny organizowany przez Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN.

Podczas Zjazdu swoje wystąpienia wygłosiliOd lewej: mgr Michał Wieczorkowski, mgr Weronika Dzięgielewska oraz mgr Wojciech Rzepiński - przed budynkiem, w którym odbywały się obrady XII Zjazdu Filozoficznego doktoranci Zakładu Teorii i Filozofii Prawa – mgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński oraz mgr Michał Wieczorkowski.

Trzeciego dnia Zjazdu, mgr Weronika Dzięgielewska współmoderowała panel „Philosophy of action” w Sekcji Filozofii Działania, w ramach którego wygłosiła także referat pt.: „Can action be objective? On the consequences of Brandom’s account of reason-giving”. W kolejnym dniu konferencji, Pani Magister moderowała kolejny panel „Philosophy of action” w ramach Sekcji Filozofii Działania.

Z kolei w ramach panelu „Teoria prawa” w Sekcji Filozofii Prawa, swoje referaty wygłosili mgr Wojciech Rzepiński, pt. „Triada »Praktyka prawna – Normy prawne – Racje« w Praktycystycznej Teorii Prawa George’a Pavlakosa”, oraz mgr Michał Wieczorkowski – pt.: „Powszechne a prawne użycie wyrażeń językowych. Pomiędzy semantyką minimalną a eliminatywizmem znaczeniowym”.

Mgr Michał Wieczorkowski wygłosił także w ramach Sekcji Semiotyki i Filozofii Języka referat pt.: „Zasada domknięcia a sceptyczne rozwiązanie problemu kierowania się regułą”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym została wyłączona

Wystąpienie mgr. Mateusza Grabarczyka na 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists

Plakat konferencji 15th CEE Forum zawierający podstawowe informację o konferencji - tytuł przewodni, organizatora i miejsce konferencjiW dniach 14-15 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists pt. „Democratic Futures: New Technologies, Crises, Emotions”, w tym roku organizowana przez Katedrę Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Celem Konferencji było zbadanie przyszłości demokracji z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji swój referat pt. „Judges’ complicity in building non-democratic regimes” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem referatu była prezentacja wstępnych wyników badań dotyczących zjawiska współudziału sędziów w budowaniu reżimów niedemokratycznych, w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego sędziowie, często wykształceni i mianowani w warunkach demokratycznych, wspierają bądź akceptują autorytarną politykę władzy?

W swoim wystąpieniu, posługując się wybranymi przykładamimgr Mateusz Grabarczyk podczas wystąpienia związanymi ze sprawiedliwością tranzycyją, odnosząc się do współczesności (krajów borykających się z tzw. democratic backsliding), prelegent wskazywał na możliwe wyjaśnienia ww. postawy sędziów, wskazując przy tym jego zdaniem najistotniejsze, tj. wyjaśnienie instytucjonalne. Wyjaśnienie to sprowadza się do idei „antypolityczności” sądów jako instytucji, wspieranej represyjnym systemem wewnętrznej kontroli zachowań. Pan Magister szukał też potencjalnych rozwiązań tego problemu, odwołując się w szczególności do koncepcji kultury uzasadniania zaproponowanej przez Davida Dyzenhausa.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wystąpienie mgr. Mateusza Grabarczyka na 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists została wyłączona

Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

mgr Wojciech Rzepiński i mgr Mateusz Grabarczyk na tle plakatu Zjazdu Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaW dniach 7 – 10 września 2023 r. odbył się XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszego dnia Zjazdu, w sesji „Perspektywa aksjologiczna – prawa podmiotowe wobec wartości prawnych i pozaprawnych” wystąpienie pt. „Sprawiedliwość tranzycyjna a jakość demokracji” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem wystąpienia było wykazanie, iż istnieje zależność między sprawiedliwością tranzycyjną (ang. transitional justice) i jakością demokracji. mgr Mateusz Grabarczyk podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaTa zależność wynika z poziomu responsywności i odpowiedzialności elit politycznych, a także uczestnictwa obywateli. Wartością, którą sprawiedliwość tranzycyjna wnosi do instytucji demokratycznych, jest zwiększona legitymizacja. Konsolidacja, stabilność i trwałość struktur demokratycznych zależą bowiem w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób zbudowano zaufanie do instytucji demokratycznych i wzmocniono kulturę demokratyczną.

mgr Wojciech Rzepiński podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaZ kolei w ramach sesji „Prawa podmiotowe wobec problemów wykładni i stosowania prawa”, mgr Wojciech Rzepiński wygłosił referat pt. „Dwa wymiary praktyczności praw podmiotowych”, w którym nawiązał do ustaleń zaprezentowanych pięćdziesiąt lat temu w książce „Analiza pojęcia prawa podmiotowego” autorstwa Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Wskazał on, że rozumienie praw podmiotowych za pośrednictwem pojęcia sytuacji prawnych pozwala zwrócić uwagę na dwa wymiary tych praw. Pierwszy z nich pozwala określić „położenie” podmiotów w ramach pewnych praktyk za pomocą tego pojęcia. Drugi wymiar odnosić się ma do tego jak pewne praktyki kształtują sytuacje prawne określonych podmiotów.

Zdjęcie wszystkich uczestników XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Plakat XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa została wyłączona

Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Okładka Numeru 2(35)/2023 [ENG] Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii SpołecznejW nowym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” ukazał się tekst mgr. Wojciecha Rzepińskiego zat. Ascription of content to provisions of the law by judicial practice. Theoretical analysis of the Polish Constitutional Tribunal’s judgments (pol. Przypisywanie treści przepisom prawnym przez orzecznictwo. Analiza teoretyczna wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego).

Artykuł dostrzega sposób postępowania Trybunału Konstytucyjnego polegający na zastąpieniu własnego procesu interpretacji badanych przepisów poprzez przyjęcie wykładni innego sądu. Celem tekstu jest więc opracowanie teoretyczne analizowanych orzeczeń. W tekście wykorzystane zostały koncepcje wypracowane w Poznańskiej Szkole Teorii Prawa, tj. rozróżnienie na przepis i normę prawną, jak również rozróżnienie na wykładnię w sensie pragmatycznym oraz apragmatycznym. Rolę metateorii służącej do analizy postępowania Trybunału pełni także pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma. Pragmatyzm analityczny pozwala na stwierdzenie, że działania Trybunału wskazują (1) co należy zrobić (w ramach praktyki prawnej), aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło (PS-wystarczalność) i (2) jakie słownictwo jest wystarczające do scharakteryzowania tych praktyk (SP-wystarczalność). Praktyka stosowania prawa daje się opisać przy wykorzystaniu koncepcji TOTE (akronim angielskiego wyrażenia Test-Operation-Test-Exit). Cykle tej aktywności mają otwarte zakończenia (ang. open-ended). Tym samym, w swojej dalszej praktyce, Trybunał może wskazać kolejne umiejętności/praktyki wystarczające do tego, aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło.

Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej została wyłączona

Dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym

Okładka numeru 2/2023 czasopisma RPEISNa stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego ukazał się numer 2/2023 czasopisma, w którym znaleźć można dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020”, na który składają się teksty w języku angielskim, będące pokłosiem konferencji naukowej poświęconej prof. Ziembińskiemu, która odbyła się na WPiA UAM w październiku 2022 r. Są to następujące pozycje:
📒 Sławomira Wronkowska (UAM): Introduction;
📒 Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie): Theory or philosophy of law?;
📒 Leszek Leszczyński (UMCS): A developed conception of the sources of law: the context of the role of political justification, custom and precedent;
📒 Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki): Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law;
📒 Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski): Zygmunt Ziembiński’s concept of the legal norm from a structuralist perspective;
📒 Marzena Kordela (UAM): Values in Zygmunt Ziembiński’s theory of legal interpretation: sources;
📒 Mikołaj Hermann (UAM): Conventional acts and their normative consequences: controversies over the Poznań concept of conventional acts.
Zachęcamy do lektury czasopisma, a także do zapoznania się z książką Zygmunt Ziembiński »Gandhi«” autorstwa Pani Profesor Wronkowskiej oraz wykładem jej dotyczącym!
Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym została wyłączona

Wykład Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej pt.: „Zygmunt Ziembiński »Gandhi«”

Plakat wydarzenia zawierający tytuł wykładu, zdjęcie prof. Wronkowskiej, godzinę i miejsce wydarzenia, a także kody QR zawierające linki do książki i transmisji wykładuSerdecznie zapraszamy na wykład Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej pt.: Zygmunt Ziembiński »Gandhi«”. Wykład poświęcony będzie przypomnieniu niezwykłej osoby w dziejach UAM, twórcy poznańskiej szkoły teorii i filozofii prawa, Profesora Zygmunta Ziembińskiego, którego prace naukowe, w tym słynna „Logika praktyczna”, kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Profesor stworzył wyjątkowe seminarium, w którym uczestniczyli przyszli prawnicy, filozofowie, socjologowie, ludzie sztuki i polityki. Wykład połączony będzie z promocją książki pt.: „Zygmunt Ziembiński »Gandhi«” autorstwa Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także twórcy szkoły naukowej.

Wykład odbędzie się 20 czerwca o godz. 17.00 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53.

Na plakacie wydarzenia znajduje się kod QR umożliwiający dostęp do wersji elektronicznej publikacji. Wykład będzie transmitowany na kanale Wydziału Prawa i Administracji na platformie Youtube. Bezpośredni dostęp do transmisji można uzyskać za pośrednictwem kodu QR znajdującego się na plakacie wydarzenia.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją i udziału w wydarzeniu!

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Wykład Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej pt.: „Zygmunt Ziembiński »Gandhi«” została wyłączona

Wyniki IV Konkursu z Prawoznawstwa

Zdjęcie nagrodzonych laureatów i finalistów IV konkursu z Prawoznawstwa wraz z przedstawicielami jury - członkami Zakładu TiFP

Źródło: ELSA Poznań

Serdecznie gratulujemy Laureatom IV Konkursu z Prawoznawstwa, którego finał odbył się 18 kwietnia w CIN. Po intensywnej naradzie Jury zdecydowało się wyróżnić następujących Uczestników:

1. miejsce: Iwo Węklar
2. miejsce: Stanisław Fechner
3. miejsce: Władysław Krzak

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych studenckich sukcesów!

Konkurs zorganizowany został przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Zakład Teorii i Filozofii Prawa UAM i składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap przeprowadzony w formie testowej miał na celu wyłonienie 10% (lecz nie więcej niż sześciu) najlepszych studentów, którzy uzyskali wstęp do Finału Konkursu. W Finale uczestnicy wzięli udział w rozmowie z jury na temat 3 lektur wybranych z udostępnionej wcześniej listy i związanych z nimi zagadnieniami dotyczącymi prawoznawstwa.

Finaliści Konkursu otrzymają zaliczenie ćwiczeń z prawoznawstwa. Dla laureatów trzech najlepszych miejsc przewidziana jest ocena bardzo dobra z egzaminu z prawoznawstwa i nagrody książkowe.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Wyniki IV Konkursu z Prawoznawstwa została wyłączona

Wystąpienie prof. Rakesha K. Ananda z Syracuse University na otwartym seminarium Zakładu

Zakład Teorii i Filozofii Prawa serdecznie zaprasza na otwarte seminarium zakładowe, które odbędzie się w dniu 27 marca br. (poniedziałek), o godz. 18:00 w pokoju 1.1. CIN.

Zdjęcie portretowe prof. Rakesha AnandaW programie seminarium jest wystąpienie prof. Rakesha K. Ananda z Syracuse University zatytułowane: ”A Professionally Responsible Supreme Court?”.

Prof. Rakesh K. Anand jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda oraz Yale Law School. Po ukończeniu studiów prawniczych pracował jako asystent sędziego Aharona Baraka w Sądzie Najwyższym Izraela, a następnie jako prawnik w sprawach cywilnych w Heller Ehrman White & McAuliffe w San Francisco. Przed przybyciem do Syracuse University, prof. Anand był m.in. Visiting Associate Professor of Law w Chicago-Kent College of Law.

Obok teorii prawa i etyki prawniczej jego zainteresowania naukowe obejmują prawo Unii Europejskiej. Pełną sylwetkę prelegenta można znaleźć na stronie Syracuse University.

logo University Syracuse College of Law

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Ogłoszenia, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Wystąpienie prof. Rakesha K. Ananda z Syracuse University na otwartym seminarium Zakładu została wyłączona

Artykuł prof. Marka Smolaka na łamach czasopisma „Państwo i Prawo”

Okładka styczniowego (1/2023) numeru czasopisma Państwo i PrawoNa łamach czasopisma „Państwo i Prawo” [nr 1/2023 (923)] ukazał się artykuł (polemika) autorstwa prof. Marka Smolaka zat. „Konieczne serio postanalityka (uwagi w związku z recenzją T. Gizberta-Studnickiego książki M. Stambulskiego)”. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad książką M. Stambulskiego (Wiadomość od cesarza. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej, Warszawa 2020) między jej autorem a prof. T. Gizbertem-Studnickim.

Celem artykułu jest krytyczna analiza ww. woluminu. Autor argumentuje, że przedstawiony w książce opis analitycznej teorii prawa jest nieadekwatny. Artykuł odwołuje się do wybitnej i wpływowej spuścizny Jerzego Kmity i jego teorii interpretacji humanistycznej jako kontrargumentu do zarzutu peryferyjności polskiej humanistyki i prawoznawstwa. Nadto, jak wskazuje autor artykułu, tekst omawia niejasny termin „ontologii społecznej wiedzy prawniczej”, którym posługiwał się autor krytykowanej książki, a także pokazuje, w jaki sposób w krytykowanej pozycji nie rozpoznano ścisłej relacji między postanalityczną teorią prawa a upolitycznieniem nauki i stosowania prawa.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Artykuł prof. Marka Smolaka na łamach czasopisma „Państwo i Prawo” została wyłączona

Wystąpienie dr. Pawła Kokota na I Kongresie Prawa Sportowego i Socjologii Sportu

Zdjęcie z panelu, w którym uczestniczył Dr Paweł KokotW dniu 27 stycznia br. odbył się I Kongres Prawa Sportowego i Socjologii Sportu, stanowiący platformę integracji między środowiskiem sportowym i naukowym. Wśród dwunastu prelegentów występujących w czterech panelach tematycznych znalazł się dr Paweł Kokot, który wygłosił referat zat. „Rozwiązywanie sporów w sektorze zawodowej piłki nożnej – rola Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN”.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Wystąpienie dr. Pawła Kokota na I Kongresie Prawa Sportowego i Socjologii Sportu została wyłączona