Obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla przyjęta jednogłośnie

Dnia 11 grudnia 2018 r. odbyła się obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla. Promotorem pracy zatytułowanej „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa” był prof. Marek Smolak. Jest nam miło poinformować, że komisja doktorska jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony i o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr. Kalikstowi Naglowi stopnia doktora nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Obrony i awanse | Otagowano , , , , | Skomentuj

Obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 1.1 CIN, al. Niepodległości 53 odbędzie się obrona doktorska mgr. Kaliksta Nagla. Tytuł rozprawy to „Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa”. Pierwszym opiekunem naukowym mgr. Kaliksta Nagla był prof. Jarosław Mikołajewicz; po jego śmierci opiekę tę przejął prof. Marek Smolak, który jest też promotorem pracy. Recenzje dysertacji sporządzili: dr hab. Wojciech Dziedziak (UMCS) oraz ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Opublikowano Obrony i awanse | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Profesor Stanisław Czepita nie żyje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Stanisława Czepity, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Prof. Stanisław Czepita był wychowawcą wielu pokoleń prawników, uczonym o wielkim umyśle, nauczycielem prawa i prawości, przyjacielem naszej Katedry. Będzie nam go bardzo brakować.

Bliskim prof. Stanisława Czepity składamy wyrazy współczucia.

Opublikowano Ogłoszenia | Otagowano | Skomentuj

Członkowie Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Drugim Okrągłym Stole Sądownictwa Konstytucyjnego

W czwartek 22 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Na zaproszenie organizatorów w obradach wzięli udział członkowie Katedry: prof. Sławomira Wronkowska, prof. Marzena Kordela oraz dr Mikołaj Hermann. Profesor Sławomira Wronkowska wygłosiła też wykład podsumowujący seminarium pod tytułem „Znaczenie sądowej kontroli konstytucyjności prawa w demokratycznym państwie prawnym. Pani Profesor była również moderatorką trzeciej z sesji naukowych, koncentrującej się na pytaniu „Jak dalece można rozproszyć kontrolę konstytucyjności prawa w modelu scentralizowanym?.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Recenzja autorstwa prof. Marka Smolaka w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym

Na stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego dostępne jest trzeci numer czasopisma z 2018 roku. W numerze tym znalazła się recenzja sporządzona przez prof. Marka Smolaka  do książki dr. hab. Adama Dyrdy pt. „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”. Celem recenzji – dostępnej TUTAJ – jest odniesienie się do tych poglądów Autora recenzowanej pozycji, które wnoszą element nowości do dyskusji nad naturą sporów teoretycznoprawnych.

Zachęcamy do lektury!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Skomentuj

Dr Michał Krotoszyński na stażu naukowym w Republice Południowej Afryki

W dniach od 30 października do 10 listopada 2018 r. dr Michał Krotoszyński przebywa na stażu naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kapsztadzkiego (University of Cape Town). Pobyt związany jest z prowadzonymi przez niego badaniami w ramach projektu „Prawo, moralność i transformacja ustrojowa. Wpływ koncepcji ubuntu na rozliczenia z przeszłością i system prawny w Republice Południowej Afryki”. Dodatkowo 7 listopada 2018 r. w trakcie seminarium dla pracowników Wydziału Prawa UCT dr Michał Krotoszyński wygłosił referat: „Legal Interpretation during Political Transformation”.


Budynek Wydziału Prawa UCT (w tle Góra Stołowa).

Opublikowano Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , | Skomentuj

Prof. Marek Smolak na konferencji we Włoszech i na stażu naukowym w Hiszpanii

W dniach 26-27 października 2018 r. we włoskiej Perugii odbyła się zorganizowana przez Centro Internazionale Magistrati “Luigi Severini” konferencja naukowa „50 Corso di Studi. The Enforcement of Judgments in the European Court of Human Rights and the Margin of Discretionary Assessment”. Jednym z prelegentów był prof. Marek Smolak, który wygłosił referat „Polish Attitude/Contribution to the Doctrine of the Margin of Appreciation”.

Z kolei od 30 października do 15 listopada 2018 r. prof. Marek Smolak przebywa na stażu naukowym w Międzynarodowym Instytucie Socjologii Prawa (International Institute for the Sociology of Law) w Oñati w Kraju Basków. Pobyt prof. Marka Smolaka w Hiszpanii związany jest z badaniami w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Dziedziniec Międzynarodowego Instytutu Socjologii Prawa w Oñati

Opublikowano Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , | Skomentuj

Artykuły pracowników Katedry w otwartym dostępie

Na stronie czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” zamieszczone zostały w otwartym dostępie wydane do połowy 2017 r. numery tego czasopisma. Wśród artykułów, które są dostępne on-line są także cztery teksty pracowników Katedry. Pierwszym z nich jest napisany wspólnie z prof. Andrzejem Skoczylasem tekst ś.p. prof. Jarosława Mikołajewicza „Intertemporal Issues in Administrative Law and Concept of Retroactivity in Law”. Drugi tekst, także w języku angielskim, to „The Method of Reflective Equilibrium in Moral Reasoning” autorstwa prof. Marka Smolaka. Kolejnym z artykułów jest napisany przez dr. Michała Krotoszyńskiego tekst „Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną”, ostatnim zaś „Teoria prawa wobec wyzwań pragmatyzmu analitycznego” autorstwa dr. Macieja Dybowskiego. Zapraszamy do lektury!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nagrody Rektora UAM i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM dla pracowników Katedry

20 października 2018 r. po uroczystości promocji doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UAM wręczone zostały nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Nagrodę Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność organizacyjną na rzecz Wydziału w roku akademickim 2017/2018 polegającą na organizacji i prowadzeniu szkoleń dla studentów I roku otrzymał dr Piotr F. Zwierzykowski.

Nagrodę indywidualną Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2017 za wydanie książki „Modele sprawiedliwości tranzycyjnej” oraz opublikowanie artykułu „Transitional Justice Models and Analytic Philosophy: Towards Theoryotrzymał dr Michał Krotoszyński.

Dr Michał Krotoszyński otrzymał także nagrodę Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność organizacyjną na rzecz Wydziału w roku akademickim 2017/2018 polegającą na pełnieniu funkcji protokolanta posiedzeń Rady Wydziału.

Gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , | Skomentuj

Monografia „Globalization of Law. The Role of Human Dignity”

Z radością informujemy, że w wydawnictwie Thomson Reuters Aranzadi ukazała się książka pod redakcją dr. Macieja Dybowskiego oraz prof. Rafael García Péreza  (Universidad de Navarra) zatytułowana „Globalization of Law. The Role of Human Dignity”. Książka jest efektem prac polsko-hiszpańskiej grupy badawczej, w ramach projektu „Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa”.

Publikacja poświęcona jest wyzwaniom, które napotyka prawo w związku z procesami globalizacyjnymi. Z podsumowania książki na stronie wydawcy: „Wyraźną cechą tej książki jest występujący między jej współautorami konsensus filozoficzny. Ów konsensu zbudowany jest wokół godności osoby ludzkiej i jej prawnej doniosłości w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Jest to osoba obdarzona wrodzoną godnością, która dostrzegana z różnych perspektyw, daje nadzieję na rozwiązanie problemów wynikających ze zjawisk określanych mianem globalizacji prawa”.

W opracowaniu znalazł się tekst dr. Macieja Dybowskiego („Dignity’s role in legal reasoning”) oraz innych polskich naukowców: dr. hab. Piotra Szwedo (Uniwersytet Jagielloński), dr. Karola Dobrzenieckiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),  dr Anety Jakubiak-Mirończuk, dr. Marcina Romanowskiego oraz mgr. Radosława Kołatka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W publikacji znalazły się także rozdziały zagranicznych badaczy: prof. Rafaela Domingo (Emory University School of Law), prof. Fernando Simón Yarza, prof. Francisco B. López-Jurado, prof. Juana Carlos Hernandeza, prof. Rafaela García Péreza, prof. Alberto Muñoz Fernándeza, dr. Joseby Fernández Gaztea (Universidad de Navarra) oraz prof. Nicolása Zambrana Tévara (KIMEP University in Almaty).

Więcej informacji na stronie wydawnictwa.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj