Wykład inauguracyjny Prof. Wronkowskiej na konferencji imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Plakat konferencji zawierający jej tytuł i organizatorówW dniach 11 i 12 maja 2022 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Legislacji.

Konferencja stanowi kolejną odsłonę przedsięwzięcia naukowego rozpoczętego z myślą o uczczeniu pamięci zmarłego pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dra Macieja Kłodawskiego – cenionego teoretyka prawa, którego centrum zainteresowań badawczych stanowiła problematyka legislacji.

W ramach pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Sławomira Wronkowska wygłosi wykład inauguracyjny.

Przekazując zaproszenie od organizatorów, serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji jest dostępnych TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny Prof. Wronkowskiej na konferencji imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej” została wyłączona

Wyniki konkursu z prawoznawstwa

Plakat wydarzenia "Konkurs z prawoznawstwa", zawierający nazwę wydarzenia i głównych partnerów, a także grafikę przedstawiającą m.in. TemidęZakończyła się kolejna edycja Konkursu z Prawoznawstwa, organizowanego przez ELSA Poznań oraz Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Decyzją jury przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

 

I miejsce – Szymon Brzozowski

II miejsce – Dawid Jarmoluk

III miejsce – Kacper Żychliński

Laureat – Katarzyna Sobolewska

Laureat – Oliwer Marcinkiewicz

Zadaniem wyłonionych poprzez test eliminacyjny finalistów była lektura trzech wybranych tekstów z zakresu teorii i filozofii prawa oraz odpowiedź na pytania jury związane z tymi tekstami. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: prof. Sławomira Wronkowska (przewodnicząca), prof. Marzena Kordela i prof. Marek Smolak.

Zwycięzcom i uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o samym konkursie można znaleźć tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje i nagrody, Wydarzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Wyniki konkursu z prawoznawstwa została wyłączona

Prof. Wronkowska na zebraniu Katedry Prawa Karnego UJ

Zdjęcie przedstawia półpostać Pani Profesor z półprofilu podczas przemówienia do przenośnego mikrofonu.W dniach 4 i 11 lutego 2021 r. odbyły się dwa zebrania naukowe Katedry Prawa Karnego UJ, pt. »Sąd uznał rozporządzenie Rady Ministrów (…) za sprzeczne z ustawą…« i co dalej, czyli o sądowej kontroli aktów normatywnych władzy wykonawczej”.

W dyskusji obok prof. dr. hab. Zbigniewa Kmieciaka (UŁ), prof. dr hab. Ewy Łętowskiej (PAN), prof. dr. hab. Piotra Tulei (UJ), prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego (UW) oraz prowadzącego zebranie prof. dr. hab. Włodzimierza Wróbla (UJ), w dyskusji wzięła udział prof. dr hab. Sławomira Wronkowska.

Dyskusja dotyczyła sposobu sądowej kontroli aktów normatywnych wydawanych przez Ministrów, Radę Ministrów czy Premiera. Uczestnicy stawiali sobie m.in. pytania: jak daleko sięga kompetencja sądów w stosunku do władzy wykonawczej? Czy taka kompetencja może byś skutecznym instrumentem w obronie praworządności? Jakie konsekwencje dla obywateli i urzędników ma stwierdzenie przez sąd, że dany akt wykonawczy jest sprzeczny z ustawą lub Konstytucją albo wykracza poza zakres upoważnienia udzielonego przez ustawodawcę? Czy urzędnik stosujący takie rozporządzenie działa nielegalnie? Co w sytuacji, gdy sam ustawodawca nie miał prawa przekazywać rządowi kompetencji do regulowania pewnych kwestii w rozporządzeniu?

Bezpośrednim pretekstem do dyskusji był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2022 r., o sygn. akt I KK 171/21, w którym stwierdzono, że zakaz wjazdu dziennikarzy do strefy nadgranicznej w której wprowadzono stan wyjątkowy, został wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów sprzecznie z ustawą i Konstytucją.

Oba spotkania są dostępne na kanale YouTube Katedry Prawa Karnego UJ. Szczegółowe informację znajdują się w opisach filmów.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Prof. Wronkowska na zebraniu Katedry Prawa Karnego UJ została wyłączona

Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w nowym numerze czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”

Okładka Nr 4 (2021) kwartalnika. Okładka jest koloru białego, na środku widnieje flaga Polski, nad którą znajduje się tytuł czasopisma, zaś pod nią - podstawowe dane o numerzeZ radością informujemy, że w czasopiśmie „Przegląd Konstytucyjny” ukazał się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego pt. „Lustracja w Polsce po 2015 r. Zmiana modelu i problemy konstytucyjne”.

W artykule autor stawia tezę, że od końca 2015 r. mamy w Polsce do czynienia ze stopniową zmianą modelu lustracji z mechanizmu klaryfikacji historycznej, w którym sankcje przewidziane są jedynie za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego – w kierunku mechanizmu opłaty, w którym stosuje się retroaktywne (w znaczeniu retroakcji stanów faktycznych, tj. retroakcji ex nunc) sankcje za związki z organami bezpieczeństwa PRL. Wprowadzenie ponad 25 lat po transformacji ustrojowej zakazu pełnienia niektórych funkcji publicznych przez byłych funkcjonariuszy, pracowników i współpracowników organów bezpieczeństwa PRL rodzi zdaniem autora zasadnicze wątpliwości co do zgodności takich regulacji z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Zachęcamy do lektury artykułu, który można znaleźć na stronie czasopisma.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w nowym numerze czasopisma „Przegląd Konstytucyjny” została wyłączona

Zespół studentów pod opieką naukową dr. Macieja Dybowskiego laureatem konkursu Advanced Best Student Grant w ramach IDUB

Logo IDUB (Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza))Z radością informujemy, że zespół studentów pod opieką naukową dr. Macieja Dybowskiego – Gabriela Krawczyk, Łukasz Piosik i Paweł Drozdowski – został laureatem konkursu Advanced Best Student Grant w ramach IDUB. Grant przyznany został do końca września 2022 r. Jego temat to „Jak myśleć zgodnie z prawem? Myślenie jako zachowanie prawnie unormowane”.
W ramach badań osadzonych w metodologii Poznańsko-Szczecińskiej Szkoły Teorii i Filozofii Prawa i filozofii analitycznej omówione zostaną teoretycznoprawne i etyczne konsekwencje stanowienia norm prawnych wyznaczających podmiotom obowiązki określonego myślenia (np. w postaci definicji legalnych). Badania pozwolą ocenić, czy da się uznać myślenie za fakt prawny, czy można naruszyć prawo za pomocą myślenia oraz czy praktyka prawnego normowania myślenia zbliża system prawny do systemów moralnych. Odpowiedzi na te pytania poprzedzi wyróżnienie i dokładne scharakteryzowanie typów norm dotyczących myślenia w polskim systemie prawnym, a także wskazanie przykładów takich norm w systemach zagranicznych. Badania pozwolą poddać analizie założenia o normatywności tekstu prawnego, być może dostarczając nowe perspektywy opisu normatywności prawnej.

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe | Otagowano , , | Możliwość komentowania Zespół studentów pod opieką naukową dr. Macieja Dybowskiego laureatem konkursu Advanced Best Student Grant w ramach IDUB została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na konferencji „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”

Plakat konferencji zawierający podstawowe dane o konferencji: tytuł, organizatora i datęW środę 19 stycznia 2021 r. odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”, dotycząca współczesnych problemów związanych z kształceniem prawników na uczelniach wyższych w Polsce. Podjęte podczas konferencji rozważania dotyczyły ustalenia zakresu tradycyjnych aspektów kształcenia, które powinny pozostać w metodologii procesu kształcenia oraz tych, które powinny ustąpić miejsca innowacyjnym rozwiązaniom. W ramach konferencji dr Michał Krotoszyński wygłosił referat „Blisko, choć w oddali. Kształcenie na odległość i technologia w nauczaniu stacjonarnym”.

Dokładny program konferencji można znaleźć TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na konferencji „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością” została wyłączona

Artykuł mgr. Mateusza Grabarczyka w pracy zbiorowej „Transitional Justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist past”

Okładka publikacji. Na górze, na żółtym tle napis "Digital Summer School 2021" (kolor czarny napisu), poniżej tytuł publikacji "Transitional Justice in Central and Eastern Europe, Coping with the communist past" (kolor czerwony napisu), z dopiskiem poniżej "Student Essays" (w kolorze białym). Przedstawione są dwie warstwy tapety: wierzchnia przedstawia na białym tle fragment Temidy w kolorze żółtym. Nie widać nóg Temidy i jej ręki trzymającej miecz, gdyż ten fragment tapety jest zerwany i spod niego wystaje czerwona tapeta pełna czerwonych gwiazd, złotych gwiazd otraz znaku sierpa i młota.Pod koniec 2021 roku ukazała się praca zbiorowa „Transitional justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist past” wydana przez Deutsche Gesellschaft e.V., niemieckie stowarzyszenie na rzecz wspierania stosunków politycznych, kulturalnych i społecznych w Niemczech i Europie.

Publikacja jest efektem prac podjętych na międzynarodowej szkole letniej „Transitional Justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist Past”, na której uczestnicy z Bułgarii, Niemiec, Gruzji, Mołdawii, Polski, Rosji, Serbii i Ukrainy, zajmowali się w trakcie wykładów i dyskusji procesami transformacji społecznej i politycznej w byłych państwach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

W gronie 14 autorów znalazł się mgr Mateusz Grabarczyk z tekstem pt. „Judiciary reform and judges’ responsibility after 1989 in Poland”. Autor podejmuje w nim kwestię zastosowanego w Polsce po zmianie ustrojowej w 1989 r. modelu rozliczeń wobec sędziów w ramach sprawiedliwości tranzycyjnej, którego zbyt łagodny przebieg jest wskazywany jako jedna z przyczyn kryzysu konstytucyjnego i tzw. democratic backsliding w Polsce po 2015 r. W tekście autor rekonstruuje model opisowy rozliczeń sędziów w Polsce po upadku komunizmu, dokonuje jego oceny i wskazuje na jego znaczenie dla transformacji społecznej i politycznej kraju.

Więcej informacji i samą publikację można znaleźć na stronie Deutsche Gesellschaft e.V.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr. Mateusza Grabarczyka w pracy zbiorowej „Transitional Justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist past” została wyłączona

Praca zbiorowa pt. „Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory”

Okładka publikacji. U góry na niebieskim tle znajdują się nazwiska autorów. Niżej, na tle granatowym, widnieje tytuł publikacjiZ radością informujemy, że pod redakcją dr. Macieja Dybowskiego i dr. Vereny Klappstein ukazała się w prestiżowej serii „Law and Philosophy Library”, vol. 138, praca zbiorowa pt. „Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory”.

Książka porusza teoretyczne problemy dotyczące dowodów w prawie. Dokonano w niej przeglądu wybranych teoretycznych ról, jakie odgrywa pojęcie dowodu oraz poddano analizie ich relacje i wzajemne powiązania. Treść książki podzielona jest na trzy części: (1) dowody w epistemologii i filozofii nauki, która koncentruje się na metodologiach dowodowych i problemie dowodu w naukach prawnych; (2) dowody w teorii prawa i filozofii prawa, gdzie szczególną uwagę zwraca się na wzajemne oddziaływanie między dowodami, rozumowaniem prawnym i mocą wiążącą takiego rozumowania; oraz (3) dowód w postępowaniu dowodowym, w którym badane są problemy teoretyczne dotyczące świadków, opinii biegłych, wyjaśnień oskarżonego, dowodów statystycznych oraz dowodów neuronaukowych.

W gronie 13 autorów znaleźli się mgr Weonika Dzięgielewska z tekstem pt. „Why Are We Bound by Evidence? On The Normative Stance of Legal Proof” oraz dr Maciej Dybowski z tekstem pt. „A Good Enough (Meta) Theory of Evidence in Law: An Inferentialist Account”.

Więcej informacji o książce znaleźć można na stronie wydawnictwa.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Praca zbiorowa pt. „Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory” została wyłączona

Księga pamiątkowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam”

NakłGrafika przedstawia dwa egzemplarze "księgi pamiątkowej". Jeden prezentuje okładkę, zaś drugi jedną z pierwszych stron zawierającą tytuł publikacji. Nad książkami widnieje tytuł księgi "O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam", zaś na dole widnieje napis "Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Czepicie"adem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się Księga pamiątkowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” poświęcona pamięci zmarłego w 2018 roku Profesora Stanisława Czepity, wybitnego teoretyka prawa, który – przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Szczecińskim – swoją karierę akademicką rozwijał na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pracując najpierw w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki, a następnie w Katedrze Teorii Państwa i Prawa UAM.

Pierwsza część publikacji zawiera prezentację dorobku naukowego Profesora oraz teksty o bardziej osobistym wydźwięku. W tej części znalazło się wspomnienie prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej o Profesorze Stanisławie Czepicie.

Na kolejne części tomu składają się artykuły naukowe dotyczące głównego tematu pracyZawarte w Księdze teksty nawiązują treścią do poglądów i koncepcji Profesora Stanisława Czepity, a jednocześnie prezentują współczesne spojrzenie na istotę zagadnień prawa i prawoznawstwa. W Części I „Teoria i filozofia prawa oraz etyka” znalazł się tekst prof. UAM dr hab. Marzeny Kordeli, pt.: „Normy prawne jako kategoria norm aksjologicznych”.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Księga pamiątkowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam” została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na warsztatach w ramach projektu „IMAGINE – European Constitutional Imaginaries”

Sylwetka Dr. Michała Krotoszyńskiego zza komputera podczas wystąpienia W piątek 10 grudnia 2021 r., w ramach projektu „IMAGINE – European Constitutional Imaginaries” odbyły się warsztaty „How Polish Constitutionalism Imagines Itself in Europe?”, podczas których dr Michał Krotoszyński wygłosił referat „The Polish Constitutionalism’s Settlement with the Communist Period: Framework, Inspirations and Alternatives”.

Celem projektu „IMAGINE – European Constitutional Imaginaries” jest stworzenie pierwszej intelektualnej historii europejskiego prawa konstytucyjnego poprzez zintegrowanie perspektyw różnych państw członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem państw postkomunistycznych. W centrum zainteresowania projektu znajdują się „europejskie wyobrażenia konstytucyjne” („European Constitutional Imaginaries”), czyli zbiory idei i przekonań, które pomagają uzasadniać praktykę rządzenia. Projekt IMAGINE skupia się przy tym na poziomie ponadnarodowym – wyobrażeniach tworzonych przez myślicieli konstytucyjnych na poziomie UE i przekazywanych ponad granicami – pomiędzy różnymi szczeblami władzy, a także pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Projekt IMAGINE uzyskał dofinansowanie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji. Kierownikiem projektu jest prof. Jan Komárek, zaś koordynatorem projektu odpowiedzialnym za polską perspektywę jest dr Michał Krajewski (obaj z Uniwersytetu w Kopenhadze).

Więcej informacji o wydarzeniu i projekcie można znaleźć TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na warsztatach w ramach projektu „IMAGINE – European Constitutional Imaginaries” została wyłączona