Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na konferencji „Dobre Praktyki Kształcenia na Odległość”

W piątek 9 lipca 2021 w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia UAM odbyła się Konferencja „Dobre Praktyki Kształcenia na Odległość”. W ramach konferencji dr Michał Krotoszyński, który pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. zdalnych form nauczania, wygłosił referat „E-learning po pandemii. Narzędzia pracy zdalnej w nauczaniu stacjonarnym”. Na konferencji wystąpiła również studentka Wydziału Prawa i Administracji UAM p. Bogumiła Białecka, przedstawicielka studentek i studentów w Radzie ds. organizacji kształcenia na odległość w okresie zagrożenia epidemicznego, wygłaszając referat „Kształcenie zdalne okiem studenta”.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na konferencji „Dobre Praktyki Kształcenia na Odległość” została wyłączona

Dr Paweł Kokot członkiem Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Z radością informujemy, że pracownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM dr Paweł Kokot został powołany do pełnienia funkcji Arbitra i Członka Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej z rekomendacji środowiska klubów piłkarskich.

Uchwała, na podstawie której nastąpiło powołanie, jest dostępna TUTAJ.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , | Możliwość komentowania Dr Paweł Kokot członkiem Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN została wyłączona

Wystąpienie prof. Smolaka na konferencji „Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej”

W dniu 24 maja 2021 r. prof. dr. hab. Marek Smolak uczestniczył w zorganizowanej przez Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK konferencji naukowej pt. „Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej”.  Podczas konferencji prof. Smolak wygłosił referat zatytułowany: „Cichy prolog. Jak stan nauk prawnych kształtuje prawniczą komunikację naukową”.

Program konferencji znaleźć można TUTAJ.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , | Możliwość komentowania Wystąpienie prof. Smolaka na konferencji „Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej” została wyłączona

Wystąpienia przedstawicieli Katedry na X Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

W dniach 24-25 maja 2021 r. w Szczecinie odbył się X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”. W ramach konferencji referaty wygłosili przedstawiciele Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Dr Paweł Kokot wygłosił referat pt. „Instrumentalizacja i delegitymizacja prawa a wykładnia prawa”. Z kolei dr Michał Krotoszyński wystąpił z tematem „Wykładnia celowościowa w postępowaniach lustracyjnych”.

Na Zjeździe wystąpili również doktoranci Zakładu: mgr Weronika Dzięgielewska z referatem „Konstytutywność a regulacyjność reguł wykładni w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”, mgr Kamila KosińskaKarpiesiuk z referatem „Typy wnioskowań prawniczych. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997–2001”, mgr Mateusz Grabarczyk z referatem Wykładnia systemowa ustaw regulujących emerytury służb mundurowych w Polsce. Orzecznictwo i problemy teoretyczne oraz mgr Wojciech Rzepiński z referatem Nadawanie treści przepisom przez praktykę stosowania prawa. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Wystąpienia przedstawicieli Katedry na X Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa została wyłączona

Artykuł mgr. Mateusza Grabarczyka w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Ukazał się pierwszy w 2021 r. numer „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”. Wśród artykułów znalazł się tekst mgr. Mateusza Grabarczyka »Psy« Władysława Pasikowskiego jako przykład procedur weryfikacyjnych w społeczeństwie okresu transformacji”. Celem artykułu jest przedstawienie Psów Władysława Pasikowskiego jako filmu ukazującego praktyczne problemy jednego z mechanizmów stosowanych w ramach sprawiedliwości tranzycyjnej, jakim jest procedura weryfikacji. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr. Mateusza Grabarczyka w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej została wyłączona

Prof. Sławomira Wronkowska uhonorowana tytułem „Zasłużonego dla Miasta Poznania”

Z radością informujemy, że prof. Sławomira Wronkowska zostanie uhonorowana przez Radę Miasta tytułem „Zasłużonego dla Miasta Poznania”. Rada Miasta wyróżnia w ten sposób wybitnych obywateli Poznania. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 29 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta – w dniu patronów Miasta Poznania, św. Piotra i Pawła.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy nagrody.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano | Możliwość komentowania Prof. Sławomira Wronkowska uhonorowana tytułem „Zasłużonego dla Miasta Poznania” została wyłączona

Wyniki konkursu z prawoznawstwa w 2021 r.

Zakończyła się druga edycja konkursu z prawoznawstwa, organizowanego przez ELSA Poznań oraz Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Decyzją jury zwycięzcą konkursu został p. Wiktor Kępiński. Drugie miejsce zajęli ex aequo: p. Kamil Moliński i p. Hubert Woelke. Prócz nich w finale konkursu uczestniczyli: p. Julia Frankiewicz, p. Tomasz Iwanowski i p. Jakub Kantorski.

Zadaniem wyłonionych poprzez test eliminacyjny finalistów była lektura trzech wybranych tekstów z zakresu teorii i filozofii prawa oraz odpowiedź na pytania jury związane z tymi tekstami. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: prof. Sławomira Wronkowska (przewodnicząca), prof. Marzena Kordela i prof. Marek Smolak.

Zwycięzcom i uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody, Wydarzenia | Możliwość komentowania Wyniki konkursu z prawoznawstwa w 2021 r. została wyłączona

Dr Mikołaj Hermann z wykładem dla Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na zaproszenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 8 kwietnia 2021 r. dr Mikołaj Hermann wygłosił on-line wykład „Wykładnia prawa. Metody. Reguły kolizyjne. Zbieg przepisów”. Jego przedmiotem było omówienie obowiązujących reguł wykładni przepisów prawnych w kontekście zaistniałych w praktyce problemów interpretacyjnych, w tym odniesienie się do skomplikowanego teoretycznie i dogmatycznie zagadnienia, jakim jest konkurencja regulacji prawnych i sposoby jej rozstrzygania.

Opublikowano Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Dr Mikołaj Hermann z wykładem dla Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński komentatorem wystąpienia prof. Martina Krygiera „The Ideal of the Rule of Law and Why it Matters”

25 marca 2021 r. odbył się webinar „The Ideal of the Rule of Law and Why it Matters” organizowany przez Uniwersytet SWPS oraz Riga Graduate School of Law w ramach serii „Spring with the Rule of Law in CEE”. Prelegentem był prof. Martin Krygier, uznany znawca problematyki rządów prawa, wykładający na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney. Komentatorami wystąpienia byli: dr Alexandra Mercescu z Uniwersytu Zachodniego w Timișoarze oraz dr Michał Krotoszyński z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Moderatorem spotkania był prof. SWPS dr hab. Adam Bodnar.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ.

Opublikowano Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński komentatorem wystąpienia prof. Martina Krygiera „The Ideal of the Rule of Law and Why it Matters” została wyłączona

Monografia „Poznań School of Legal Theory” opublikowana w wydawnictwie Brill

Nakładem wydawnictwa Brill ukazała się anglojęzyczna monografia pod redakcją prof. dr. hab. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego pt. „Poznań School of Legal Theory”, stanowiąca podsumowanie projektu grantowego NPRH 21H 16 0006 84 „Adam Mickiewicz University Theory and Philosophy of Law”.

Książka składa się z rozdziału wprowadzającego „Poznań School of Legal Theory. Origins – People – Ideas”, który przedstawia historię i główne założenia Szkoły, oraz dwudziestu trzech oryginalnych prac reprezentantów środowiska naukowego poznańskich teoretyków prawa, opublikowanych wcześniej w języku polskim. W przeglądzie tym znalazły się teksty protagonisty Poznańskiej Szkoły Teorii Prawa – prof. Czesława Znamierowskiego, założyciela Szkoły – prof. Zygmunta Ziembińskiego, jego uczniów i współpracowników, a także prace nowego pokolenia poznańskich teoretyków prawa, określanych mianem kontynuatorów Poznańskiej Szkoły Teorii Prawa. W książce znaleźć więc można teksty: prof. Leszka Nowaka, prof. Macieja Zielińskiego, prof. Sławomiry Wronkowskiej, prof. Stanisława Czepity, prof. Wojciech Patryasa, a także prof. dr. hab. Marka Smolaka, prof. UAM dr. hab. Jarosława Mikołajewicza, prof. UAM dr hab. Marzeny Kordeli, dr. Macieja Dybowskiego, dr. Piotra F. Zwierzykowskiego, dr. Michała Krotoszyńskiego i dr. Mikołaja Hermanna.

Więcej informacje o książce znaleźć można na stronie wydawnictwa Brill.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Monografia „Poznań School of Legal Theory” opublikowana w wydawnictwie Brill została wyłączona