Nagroda „Praeceptor Laureatus” dla dr. Michała Krotoszyńskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Krotoszyński został w roku akademickim 2018/2019 uhonorowany nagrodą „Praeceptor Laureatus” Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę przyznaje się w drodze konkursu na najlepszego dydaktyka każdego z wydziałów UAM. Laureaci są wyłaniani przez studentów w głosowaniu internetowym w serwisie USOSweb. Głosować można na pracowników, którzy zostali nominowani do Nagrody na podstawie najwyższych ocen uzyskanych w ankietach studenckich w minionym roku akademickim.

Obok dr. Michała Krotoszyńskiego nagrodę na WPiA otrzymał prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski z Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody, Ogłoszenia | Otagowano , , | Skomentuj

Pracownicy Katedry na konferencji w Karpaczu

W dniach 22-25 września 2019 r. w Karpaczu odbyła się organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego konferencja naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki i praktyki prawniczej”. W ramach konferencji referat „Czy wartości polityczne mogą obowiązywać prawnie” wygłosiła prof. Marzena Kordela. Z kolei dr Michał Krotoszyński przedstawił wystąpienie „Komisja Prawdy i Pojednania RPA z perspektywy badań nad politycznością instytucji życia publicznego”.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Skomentuj

Mgr Kamila Kosińska na IX Zjezdzie Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

W dniach 4-6 września 2019 r. w Toruniu odbył się organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności”. Na konferencji wystąpiła mgr Kamila Kosińska, która wygłosiła referat „Dedukcyjne wyprowadzanie zasad składników z zasady państwa prawnego”. Wśród uczestników Zjazdu obecni z referatami byli również inni przedstawiciele UAM: p. Michał Przychodzki i p. Rafał Świergiel.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Skomentuj

Książka dr. Pawła Kokota „Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się książka dr. Pawła Kokota „Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Publikacja stanowi uaktualnioną wersję pracy doktorskiej, którą dr Paweł Kokot obronił w maju 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Pierwszym promotorem pracy mgr. Pawła Kokota był prof. Jarosław Mikołajewicz; po jego śmierci obowiązki promotora przejął prof. Marek Smolak.

Zasadniczym celem książki jest wskazanie roli Trybunału Konstytucyjnego w procesie polskiej transformacji ustrojowej. W oparciu o sformułowaną na potrzeby pracy definicję modelu instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa Autor dochodzi do wniosku, że działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji może być rozpatrywana jako specyficzny proces argumentacyjny, w którym sąd konstytucyjny komunikuje się ze społeczeństwem w określonym celu – aby wykazać, że nowy system prawa stanowi realizację potrzeb społecznych i zasługuje na aprobatę.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Skomentuj

XXIX Światowy Kongres IVR „Dignity, Democracy, Diversity”

W dniach 7-12 lipca 2019 r. członkowie Katedry: prof. UAM dr hab. Marzena Kordela, dr Maciej Dybowski, mgr Weronika Dzięgielewska i mgr Wojciech Rzepiński uczestniczyli w XXIX Światowym Kongresie IVR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej), który w tym roku został zorganizowany przez Uniwersytet w Lucernie (Szwajcaria).

Od lewej: Dr. iur. Verena Klappstein, dr Maciej Dybowski (stoi) oraz Dr. iur. Thomas Alexander Heiß

W ramach Kongresu w zorganizowanym przez dr. Macieja Dybowskiego (UAM) i Dr. iur. Verenę Klappstein (Uniwersytet w Passau, Niemcy) panelu roboczym pt.: Theory of Legal Evidence. Evidence and Recognition in Law and Legal Theory swoje referaty, prócz samych organizatorów, przedstawili także mgr Weronika Dzięgielewska (Why Are We Bound by Evidence? On the Normative Stance of Legal Proof) oraz mgr Wojciech Rzepiński (Does the Truth Matter? Some Philosophical Remarks on Evidence in Law).

mgr Weronika Dzięgielewska

W panelu wystąpili również: prof. Olivier Leclerc (CNRS, Francja), Dr. iur. Fabian Michl (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze, Niemcy), dr Bohdan Pretkiel (Instytut im. Mikołaja Sienickiego), prof. Margarida Maria Lacombe Camargo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazylia), prof. Giovanni Tuzet (Uniwersytet Bocconiego, Włochy), dr Marcin Romanowicz (Uniwersytet Warszawski) oraz dr John R. Harris (Texas Christian University, USA).

mgr Wojciech Rzepiński

Opublikowano Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Diamentowy Grant dla mgr. Michała Wieczorkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że mgr Michał Wieczorkowski, prezes Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego w latach 2018-2019 oraz magistrant prof. Marka Smolaka, został laureatem „Diamentowego Grantu”, za projekt badawczy zatytułowany „Kierowanie się regułą. Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina”.

Opiekunem naukowym projektu jest prof. Ewa Nowak z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje!

 

Opublikowano Funkcje i nagrody, Granty i staże naukowe, Publikacje | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Referat dr. Pawła Kokota na konferencji „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”

W dniach 28 i 29 czerwca 2019 r. dr Paweł Kokot uczestniczył w jubileuszowej 20. konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”. Dr Paweł Kokot wygłosił podczas konferencji referat zatytułowany: „Prawo sportowe w praktyce prawniczej”.

Zdjęcia z konferencji znaleźć można TUTAJ.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , | Skomentuj

Prof. Marek Smolak z referatem na konferencji „Instrumentalizacja prawa i jej granice”

W dniu 14 czerwca 2019 r. prof. Marek Smolak uczestniczył w konferencji naukowej z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. Włodzimierza Gromskiego „Instrumentalizacja prawa i jej granice” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Smolak wygłosił referat zatytułowany: „Ustawy imitacyjne. O dalekowzroczności koncepcji instrumentalizacji prawa Włodzimierza Gromskiego”.

Opublikowano Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Skomentuj

Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Na stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego zapoznać się można z pierwszym w 2019 r. numerem czasopisma. Wśród artykułów znalazł się także tekst mgr. Wojciecha Rzepińskiego „Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego”. Deklarowanym celem artykułu jest wskazanie tych trudności analitycznego ujęcia znaczenia językowego normy prawnej, które mogłyby zostać lepiej wyjaśnione przez zrozumienie uwarunkowań praktycznych, w jakich owo znaczenie się kształtuje. Zapraszamy do lektury!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Skomentuj

„Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawa” – relacja z konferencji

W środę 15 maja 2019 r. w sali Gamma Collegium Iuridicum Novum odbyła się organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM konferencja naukowa „Stulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawa”. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinowski.

Pierwszy panel zapoczątkowało wprowadzające wystąpienie prof. Sławomiry Wronkowskiej. Po niej referat „Czesław Znamierowski. Duma Poznańskiego Wydziału Prawa” wygłosił prof. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański). Następnie głos zabrała prof. Marzena Kordela, której wystąpienia zatytułowane było „Struktura normy prawnej Czesława Znamierowskiego”. Czwarty referat – „Aksjologiczne podstawy prawa w ujęciu Czesława Znamierowskiego” – wygłosiła dr Anna Kryniecka (Uniwersytet Warszawski). Ostatnim prelegentem w tym panelu był dr Maciej Dybowski, którego referat nosił tytuł „Krytyka klasycznego pragmatyzmu. U początku teorii prawa/filozofii prawa Czesława Znamierowskiego”. Moderatorem sesji był prof. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski).

Uczestnicy pierwszego panelu. Od lewej: dr Maciej Dybowski, prof. Marzena Kordela,
prof. Sławomira Wronkowska, dr Anna Kryniecka, prof. Andrzej Bator, prof. Jerzy Zajadło.

Drugi panel rozpoczęło wystąpienie prof. Andrzeja Batora pt. „Czesława Znamierowskiego wpływ na współczesną polską teorię prawa”. Następnie referat „Czesław Znamierowski jako ontolog bytu społecznego” wygłosił prof. Wojciech Żełaniec (Uniwersytet Gdański). Kolejnym prelegentem był prof. Marek Smolak, którego wystąpienie nosiło tytuł „Akt tetyczny jako element ontologii społecznej Czesława Znamierowskiego”. Konferencję zakończył referat mgr. Wojciecha Rzepińskiego „Co wnosi do refleksji o prawie Czesława Znamierowskiego koncepcja życzliwości powszechnej?”. Moderatorem panelu był prof. Jerzy Zajadło.

Uczestnicy drugiego panelu. Od lewej: prof. Marek Smolak, prof. Jerzy Zajadło,
prof. Wojciech Żełaniec, prof. Andrzej Bator, mgr Wojciech Rzepiński.

W trakcie konferencji miało również miejsce wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu z prawoznawstwa, organizowanego przez ELSA Poznań oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa . Pierwsze miejsce w konkursie zajęła p. Nicole Krupa, miejsce drugie – p. Jakub Drab, zaś miejsce trzecie – p. Anna Jarecka. Laureaci otrzymali egzemplarze książki prof. Macieja Zielińskiego „Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki” opatrzone dedykacjami autora.

Laureaci konkursu z prawoznawstwa. Od lewej: p. Jakub Drab (II miejsce),
p. Nicole Krupa (I miejsce), p. Anna Jarecka (III miejsce).
Opublikowano Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj