Nagrody dla dr. Michała Krotoszyńskiego i dr. Mikołaja Hermanna

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Zakładu zostali w ostatnim czasie uhonorowani ważnymi nagrodami.

Dr Michał Krotoszyński został uhonorowany nagrodą Praeceptor Laureatus” dla najlepszego dydaktyka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 2019/2020. Nagrodę przyznaje się w drodze konkursu na najlepszego dydaktyka każdego z wydziałów UAM. O przyznaniu wyróżnienia decydują wyłącznie studenci.

Dr Krotoszyński otrzymał również Nagrodę Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność organizacyjną na rzecz Wydziału w roku akademickim 2019/2020.

Jednocześnie dr Mikołaj Hermann został nagrodzony przez JM Rektora dydaktyczną nagrodą indywidualną III stopnia.

Obydwu nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Nagrody dla dr. Michała Krotoszyńskiego i dr. Mikołaja Hermanna została wyłączona

Artykuł mgr Weroniki Dzięgielewskiej w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Ukazał się drugi w 2020 r. numer „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Wśród artykułów znalazł się tekst mgr Weroniki Dzięgielewskiej „Normatywność obowiązywania norm prawnych w koncepcji poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. Perspektywa pragmatyzmu analitycznego”. Artykuł stanowi próbę reinterpretacji standardowych ujęć normatywnych koncepcji obowiązywania prawa, z uwzględnieniem intuicji dotyczących pojęcia normatywności wypracowanych na gruncie współczesnej metaetyki i filozofii języka. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr Weroniki Dzięgielewskiej w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Teksty dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka w „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”

Z pewnym opóźnieniem informujemy, że na stronie Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” dostępny jest anglojęzyczny numer 3/2019 tego czasopisma zatytułowany „Law and Memory in Central and Eastern Europe”, w którym znalazły się artykuły dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka.

W tekście „Transitional Justice and the Constitutional Crisis: The Case of Poland (2015–2019)” dr Michał Krotoszyński argumentuje, że polski kryzys konstytucyjny ma także wymiar retrospektywny, powiązany z problematyką rozliczeń z przeszłością. Jak wskazano w abstrakcie, zawarta w artykule analiza prowadzi do wniosku, że „dramatyczne zmiany ustrojowe, które współcześnie dotknęły Polskę, mogą być wyjaśnione zarówno w kategorii walki o władzę, jak i jako rezultat konfliktu pomiędzy zasadą rządów prawa i zasadą indywidualnej odpowiedzialności – a odwołaniem się do odpowiedzialności zbiorowej w celu zaspokojenia tego, co rządzący uznają za sprawiedliwość”.

Tekst mgr. Mateusza Grabarczyka „Uniformed Services Pension Amendment Acts in Poland as Part of State Politics of Memory” stanowi analizę regulacji dotyczących obniżenia uposażenia emerytalnego byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL jako elementów polityki pamięci państwa. Autor dochodzi do wniosku, że „o ile ustawa z 2009 roku była w jakimś stopniu nakierowana na cel retrospektywny, o tyle ta z 2016 jest przede wszystkim elementem polityki pamięci, mającym na celu ukształtowanie przez władzę określonej narracji o przeszłych wydarzeniach poprzez jednoznacznie potępienie poprzedniego ustroju oraz wszystkich osób w jakikolwiek sposób z nim związanych”.

Numer dostępny jest pod TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Teksty dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka w „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” została wyłączona

Prof. Sławomira Wronkowska nagrodzona medalem Homini Vere Academico

Z radością informujemy, że 15 lipca 2020 r. prof. Sławomira Wronkowska otrzymała z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego medal Homini Vere Academico.

Wręczając nagrodę Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podkreślał, że jest ona wyrazem uznania tak dla dokonań Pani Profesor jako badacza i nauczyciela akademickiego, jak i dla jej postawy jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Laudację na cześć prof. Sławomiry Wronkowskiej wygłosił Dziekan WPiA prof. Roman Budzinowski, który przedstawił jej życiorys i liczne dokonania – zarówno na samym Uniwersytecie, jak i poza nim. Z kolei Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. Marek Smolak przybliżył w swoim wystąpieniu główne obszary badań Pani Profesor oraz podkreślał, że jej postawa była i jest wzorem dla postawy badacza w życiu naukowym i publicznym.

fot. Przemysław Stanula (Biuro Prasowe UAM)

Po wręczeniu medalu głos zabrała prof. Sławomira Wronkowska, która podziękowała za wyróżnienie i podkreśliła, że ma ono dla niej charakter wyjątkowy: jej związek z Uniwersytetem trwa bowiem już ponad pięćdziesiąt lat. Prof. Wronkowska wskazała też, że sama bardzo wiele UAM zawdzięcza oraz że planuje spłacać ów dług dalszą pracą naukową oraz kontaktem ze studentami. Tym ostatnim chciałaby bowiem przekazać, że rola prawnika ma wymiar etyczny i że wiedza nabyta na studiach nie powinna być wykorzystywana w niewłaściwych celach.

To drugi medal Homini Vere Academico przyznany członkowi Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. W 2018 r. pośmiertnie otrzymał go prof. Jarosław Mikołajewicz.

O wydarzeniu można też przeczytać na stronie internetowej UAM.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Prof. Sławomira Wronkowska nagrodzona medalem Homini Vere Academico została wyłączona

Prof. Marek Smolak wybrany do Senatu UAM

Z radością informujemy, że Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został wybrany do Senatu UAM na kadencję 2020-2024 r. jako przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni. Z pełnym składem Senatu UAM można się zapoznać na stronie Uniwersytetu.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak wybrany do Senatu UAM została wyłączona

Artykuł prof. Marzeny Kordeli w Review of Central and East European Law

Na stronie magazynu „Review of Central and East European Law” dostępny jest numer 2-3/2020 tego czasopisma. Redaktorami tomu zatytułowanego „Polish Jurisprudence After World War II” są Tomasz Bekrycht oraz Rafał Mańko. Wśród artykułów znalazł się tekst prof. Marzeny Kordeli „Zygmunt Ziembiński and his Analytical Theory of Law: Formalization of Law as an Instrument to Protect its Minimal Moral Content”. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu, w jaki analityczna teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego – poprzez przypisanie racjonalnemu prawodawcy racjonalności aksjologicznej – zabezpiecza moralne minimum treści prawa. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Artykuł prof. Marzeny Kordeli w Review of Central and East European Law została wyłączona

Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty”

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazała się książka „Filozofia prawa. Normy i fakty” pod redakcją dr. Bogdana Dziobkowskiego i prof. Jacka Hołówki. Jak wskazuje się na stronie wydawcy: „Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wol-ności słowa, prawa własności, charakteru norm prawnych, funkcjonowania prawa, sędziów i sądów, etyki prawniczej, rozumowań prawniczych, odpowiedzialności, winy i kary, sprawiedliwości, nieposłuszeństwa obywatelskiego”.

W tomie znalazł się też tekst autorstwa prof. Marka Smolaka zatytułowany „Filozofia prawa Ronalda Dworkina”. Drugim z tekstów pochodzących z Wydziału Prawa i Administracji UAM jest z kolei tekst „Konstytucja rozproszona”, którego autorem jest mgr Przemysław A. Lewicki z Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty” została wyłączona

Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae

Na stronie internetowej Sensus Historiae” dostępny jest trzeci w 2019 r. numer tego czasopisma. Numer ten, wydany w dziesiątą rocznicę Apelu z Blois, poświęcony jest relacjom pomiędzy historią a polityką pamięci. W numerze znalazł się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „Architektura przeszłości. Muzea jako nośnik narracji historycznej”. Celem artykułu, wpisującego się w nurt memory studies, jest przedstawienie roli muzeów jako mechanizmu sprawiedliwości tranzycyjnej oraz polityki pamięci na przykładzie Domu Terroru w Budapeszcie oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst dostępny jest TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae została wyłączona

Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Ukazał się pierwszy w 2020 r. numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Wśród artykułów znalazł się także tekst dr. Macieja Dybowskiego Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law”. Artykuł przedstawia kluczowe idee rozprawy doktorskiej Czesława Znamierowskiego z 1911 r. na temat pojęcia prawdy w pragmatyzmie (Der Wahrheits-begriff im Pragmatismus”), dotychczas nieomawiane w literaturze, oraz wpływ, jaki wywarły na niektóre z jego późniejszych idei w filozofii i teorii prawa. Więcej o tekście przeczytać można na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego

W piątek 15 maja 2020 r. odbył się pogrzeb prof. Macieja Zielińskiego, przez lata związanego z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Profesor spoczął na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu (ul. Nowina 1).

W styczniu bieżącego roku w Collegium Minus UAM odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego. Pozwalamy sobie przypomnieć to wydarzenie – relacja z niego dostępna jest TUTAJ. Informujemy też, że sprawozdanie z uroczystości – autorstwa mgr. Wojciecha Rzepińskiego – zostało opublikowane w numerze 2020/1 „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (s. 305-306). Profesor Maciej Zieliński był Redaktorem Naczelnym RPEiS w latach 1996–2003.

Opublikowano Ogłoszenia, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego została wyłączona