Tekst prof. Marka Smolaka w książce „The Rule of Law and Democracy”

Nakładem wydawnictwa Franz Steiner Verlag ukazała się monografia „The Rule of Law and Democracy” pod redakcją prof. Hirohide Takikawy. Publikacja ta zawiera m.in. wybrane referaty zaprezentowane na Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Japońskiego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (1st IVR Japan International Conference), która odbyła się na Uniwersytecie Doshisha w Kyoto w 2018 r. Wśród tekstów znalazł się artykuł prof. Marka Smolaka i prof. Teresy Chirkowskiej-Smolak pt. „Moral Reasoning of Judges and the Rule of Law”. Więcej informacji o książce dostępne jest TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Tekst prof. Marka Smolaka w książce „The Rule of Law and Democracy” została wyłączona

Dr Mikołaj Hermann z referatem na seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

W piątek 6 grudnia 2019 r. dr Mikołaj Hermann wystąpił na seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, które – w ramach cyklu „Znak-Język-Rzeczywistość – odbyło się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie dr. Mikołaja Hermanna nosiło tytuł „Kontrowersje wokół statusu semiotycznego reguł sensu czynności konwencjonalnych”.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Dr Mikołaj Hermann z referatem na seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego została wyłączona

Jesienny Konkurs Poetycki na Haiku o Przemijaniu Prawa

Za nami pierwsza i ostatnia edycja Jesiennego Konkursu Poetyckiego na Haiku o Przemijaniu Prawa, zorganizowanego przez dr. Macieja Dybowskiego dla studentów grup ćwiczeniowych nr 1 i nr 2 z prawoznawstwa (I rok SSP). Szczególne uznanie dr. Dybowskiego zdobyły publikowane niżej utwory, w których prostota i świeżość poetyckiego wejrzenia, wystudiowana naiwność oraz dbałość o kunsztowną formę łączą się z precyzją właściwą prawoznawstwu. Ich autorstwo najczęściej jest zbiorowe.

Jestem tu długo.
Nieefektywny. Czeka
Desuetudo

Byłem tu rok, dwa,
przyszedł kto inny i mnie
zderogował

Ot desuetudo –
– będąc nieefektywną
norma traci moc

Tęsknota normy
za wejściem w życie – trudem
vacatio legis

Desuetudo
jak żółty liść jesienią
znaczy martwy

Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jesienny Konkurs Poetycki na Haiku o Przemijaniu Prawa została wyłączona

Grant NCN dla mgr. Wojciecha Rzepińskiego

Z radością informujemy, że mgr Wojciech Rzepiński otrzymał decyzją Narodowego Centrum Nauki grant w ramach konkursu „Preludium 17”. Tytuł projektu to „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa”, kwota środków przyznanych przez NCN wynosi zaś 94.221 zł. Opiekunem projektu jest prof. dr hab. Marek Smolak.

Jak wskazano w recenzji sporządzonej w toku postępowania konkursowego: „Założeniem projektu jest zaimplementowanie osiągnięć filozofii analitycznej, w tym jej neopragmatycznego nurtu (R. Brandom) na potrzeby zwiększenia efektywności ustalania faktów w procesie stosowania prawa, a zatem także na potrzeby postępowania sądowego. Interesującym naukowo aspektem badań jest kontekstualna analiza prawa względem jednostkowej decyzji stosowania prawa i jej systemowych, w tym epistemologicznych powiązań z innymi rozstrzygnięciami np. w trakcie procesu”.

Opublikowano Granty i staże naukowe | Otagowano , , , , , , , , | Możliwość komentowania Grant NCN dla mgr. Wojciecha Rzepińskiego została wyłączona

Wykład prof. Andrzeja Grabowskiego na WPiA UAM

Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM serdecznie zaprasza na wykład otwarty prof. UJ dr. hab. Andrzeja Grabowskiego „Interpretacja prawnicza w konstytucyjnym państwie prawa”. Wykład odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali 3.1. Collegium Iuridicum Novum UAM (Al. Niepodległości 53).

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Wykład prof. Andrzeja Grabowskiego na WPiA UAM została wyłączona

Prof. Marek Smolak Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UAM

Jest nam bardzo miło poinformować, że Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r. wybrany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na jej Przewodniczącego. Prof. Marek Smolak będzie sprawował powyższą funkcję do dnia 30 września 2020 r.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UAM została wyłączona

Wręczenie nagród Rektora UAM, Dziekana WPiA UAM oraz nagród w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka

W sobotę 19 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się uroczystość promocji doktorskich, w trakcie której wręczone zostały także nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM. Nagrodę Rektora UAM za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych otrzymał przechodzący w tym roku na emeryturę prof. Wojciech Patryas. Z kolei dr Michał Krotoszyński otrzymał nagrodę Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność organizacyjną na rzecz Wydziału w roku akademickim 2018/2019.

Podczas uroczystości odbyło się też wręczenie nagród w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2018/2019. II nagrodę otrzymała mgr Agata Pawlak za pracę „Heurystyki i błędy poznawcze jako zagrożenia dla racjonalności prawodawcy faktycznego”, napisaną pod kierunkiem prof. Marka Smolaka. Tę samą nagrodę otrzymał też mgr Jakub Jurczyński, który – tak jak mgr Agata Pawlak – był w trakcie studiów członkiem Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Wręczenie nagród Rektora UAM, Dziekana WPiA UAM oraz nagród w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka została wyłączona

Tekst dr. Macieja Dybowskiego w książce „Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective”

Nakładem wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się monografia „Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective” pod redakcją dr. Grzegorza Blicharza. W publikacji tej znalazł się artykuł autorstwa dr. Macieja Dybowskiego pt. „Theoretical, Philosophical and Legal Issues Regarding the Conscience Clause of Entrepreneurs, Legal Persons, Public Officials, and Institutions”. Recenzentami książki byli Gerard V. Bradley z Uniwersytetu Notre Dame  i James C. Phillips z Centrum Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Stanford.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Macieja Dybowskiego w książce „Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective” została wyłączona

Nagroda „Praeceptor Laureatus” dla dr. Michała Krotoszyńskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Krotoszyński został w roku akademickim 2018/2019 uhonorowany nagrodą „Praeceptor Laureatus” Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę przyznaje się w drodze konkursu na najlepszego dydaktyka każdego z wydziałów UAM. Laureaci są wyłaniani przez studentów w głosowaniu internetowym w serwisie USOSweb. Głosować można na pracowników, którzy zostali nominowani do Nagrody na podstawie najwyższych ocen uzyskanych w ankietach studenckich w minionym roku akademickim.

Obok dr. Michała Krotoszyńskiego nagrodę na WPiA otrzymał prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski z Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody, Ogłoszenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Nagroda „Praeceptor Laureatus” dla dr. Michała Krotoszyńskiego została wyłączona

Pracownicy Katedry na konferencji w Karpaczu

W dniach 22-25 września 2019 r. w Karpaczu odbyła się organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego konferencja naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki i praktyki prawniczej”. W ramach konferencji referat „Czy wartości polityczne mogą obowiązywać prawnie” wygłosiła prof. Marzena Kordela. Z kolei dr Michał Krotoszyński przedstawił wystąpienie „Komisja Prawdy i Pojednania RPA z perspektywy badań nad politycznością instytucji życia publicznego”.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Pracownicy Katedry na konferencji w Karpaczu została wyłączona