Prof. Sławomira Wronkowska nagrodzona medalem Homini Vere Academico

Z radością informujemy, że 15 lipca 2020 r. prof. Sławomira Wronkowska otrzymała z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego medal Homini Vere Academico.

Wręczając nagrodę Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podkreślał, że jest ona wyrazem uznania tak dla dokonań Pani Profesor jako badacza i nauczyciela akademickiego, jak i dla jej postawy jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Laudację na cześć prof. Sławomiry Wronkowskiej wygłosił Dziekan WPiA prof. Roman Budzinowski, który przedstawił jej życiorys i liczne dokonania – zarówno na samym Uniwersytecie, jak i poza nim. Z kolei Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. Marek Smolak przybliżył w swoim wystąpieniu główne obszary badań Pani Profesor oraz podkreślał, że jej postawa była i jest wzorem dla postawy badacza w życiu naukowym i publicznym.

fot. Przemysław Stanula (Biuro Prasowe UAM)

Po wręczeniu medalu głos zabrała prof. Sławomira Wronkowska, która podziękowała za wyróżnienie i podkreśliła, że ma ono dla niej charakter wyjątkowy: jej związek z Uniwersytetem trwa bowiem już ponad pięćdziesiąt lat. Prof. Wronkowska wskazała też, że sama bardzo wiele UAM zawdzięcza oraz że planuje spłacać ów dług dalszą pracą naukową oraz kontaktem ze studentami. Tym ostatnim chciałaby bowiem przekazać, że rola prawnika ma wymiar etyczny i że wiedza nabyta na studiach nie powinna być wykorzystywana w niewłaściwych celach.

To drugi medal Homini Vere Academico przyznany członkowi Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. W 2018 r. pośmiertnie otrzymał go prof. Jarosław Mikołajewicz.

O wydarzeniu można też przeczytać na stronie internetowej UAM.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Prof. Sławomira Wronkowska nagrodzona medalem Homini Vere Academico została wyłączona

Prof. Marek Smolak wybrany do Senatu UAM

Z radością informujemy, że Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został wybrany do Senatu UAM na kadencję 2020-2024 r. jako przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni. Z pełnym składem Senatu UAM można się zapoznać na stronie Uniwersytetu.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak wybrany do Senatu UAM została wyłączona

Artykuł prof. Marzeny Kordeli w Review of Central and East European Law

Na stronie magazynu „Review of Central and East European Law” dostępny jest numer 2-3/2020 tego czasopisma. Redaktorami tomu zatytułowanego „Polish Jurisprudence After World War II” są Tomasz Bekrycht oraz Rafał Mańko. Wśród artykułów znalazł się tekst prof. Marzeny Kordeli „Zygmunt Ziembiński and his Analytical Theory of Law: Formalization of Law as an Instrument to Protect its Minimal Moral Content”. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu, w jaki analityczna teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego – poprzez przypisanie racjonalnemu prawodawcy racjonalności aksjologicznej – zabezpiecza moralne minimum treści prawa. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Artykuł prof. Marzeny Kordeli w Review of Central and East European Law została wyłączona

Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty”

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazała się książka „Filozofia prawa. Normy i fakty” pod redakcją dr. Bogdana Dziobkowskiego i prof. Jacka Hołówki. Jak wskazuje się na stronie wydawcy: „Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wol-ności słowa, prawa własności, charakteru norm prawnych, funkcjonowania prawa, sędziów i sądów, etyki prawniczej, rozumowań prawniczych, odpowiedzialności, winy i kary, sprawiedliwości, nieposłuszeństwa obywatelskiego”.

W tomie znalazł się też tekst autorstwa prof. Marka Smolaka zatytułowany „Filozofia prawa Ronalda Dworkina”. Drugim z tekstów pochodzących z Wydziału Prawa i Administracji UAM jest z kolei tekst „Konstytucja rozproszona”, którego autorem jest mgr Przemysław A. Lewicki z Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty” została wyłączona

Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae

Na stronie internetowej Sensus Historiae” dostępny jest trzeci w 2019 r. numer tego czasopisma. Numer ten, wydany w dziesiątą rocznicę Apelu z Blois, poświęcony jest relacjom pomiędzy historią a polityką pamięci. W numerze znalazł się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „Architektura przeszłości. Muzea jako nośnik narracji historycznej”. Celem artykułu, wpisującego się w nurt memory studies, jest przedstawienie roli muzeów jako mechanizmu sprawiedliwości tranzycyjnej oraz polityki pamięci na przykładzie Domu Terroru w Budapeszcie oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst dostępny jest TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae została wyłączona

Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Ukazał się pierwszy w 2020 r. numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Wśród artykułów znalazł się także tekst dr. Macieja Dybowskiego Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law”. Artykuł przedstawia kluczowe idee rozprawy doktorskiej Czesława Znamierowskiego z 1911 r. na temat pojęcia prawdy w pragmatyzmie (Der Wahrheits-begriff im Pragmatismus”), dotychczas nieomawiane w literaturze, oraz wpływ, jaki wywarły na niektóre z jego późniejszych idei w filozofii i teorii prawa. Więcej o tekście przeczytać można na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego

W piątek 15 maja 2020 r. odbył się pogrzeb prof. Macieja Zielińskiego, przez lata związanego z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Profesor spoczął na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu (ul. Nowina 1).

W styczniu bieżącego roku w Collegium Minus UAM odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego. Pozwalamy sobie przypomnieć to wydarzenie – relacja z niego dostępna jest TUTAJ. Informujemy też, że sprawozdanie z uroczystości – autorstwa mgr. Wojciecha Rzepińskiego – zostało opublikowane w numerze 2020/1 „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (s. 305-306). Profesor Maciej Zieliński był Redaktorem Naczelnym RPEiS w latach 1996–2003.

Opublikowano Ogłoszenia, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego została wyłączona

Zmarł Profesor Maciej Zieliński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Macieja Zielińskiego, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Profesor Zieliński był wybitnym teoretykiem prawa, twórcą unikalnej w skali światowej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Był jednak też oddanym nauczycielem akademickim, niezawodnym przyjacielem naszej Katedry oraz szlachetnym i prawym człowiekiem. Jego braku nic nie wypełni.

Bliskim prof. Macieja Zielińskiego składamy wyrazy współczucia.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zmarł Profesor Maciej Zieliński została wyłączona

Prof. Marek Smolak członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN

Z radością informujemy, że Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został wybrany członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Prócz prof. Marka Smolaka nasz Wydział reprezentować będzie w tym Komitecie prof. dr hab. Wojciech Dajczak.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN została wyłączona

Monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia” pod redakcją dr. Mikołaja Hermanna, dr. Michała Krotoszyńskiego oraz dr. Piotra F. Zwierzykowskiego. Publikacja jest pokłosiem VII Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, zorganizowanego przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM.

Publikacja obejmuje 20 tekstów przygotowanych przez autorów reprezentujących 11 ośrodków naukowych. Znaleźli się wśród nich: prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna, dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz, mgr Karol Gregorczuk, mgr Martyna Zimmermann-Pepol (Uniwersytet Gdański), prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, dr Tomasz Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Olgierd Bogucki, dr Karolina Gmerek, dr Michał Peno (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Adam Dyrda, dr Wojciech Ciszewski, mgr Ewa Matejkowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Jacek Srokosz (Uniwersytet Opolski), dr Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Anna Rocławska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Konrad Kobyliński (Uniwersytet Śląski) oraz mgr Katarzyna Rzymkowska i mgr Justyna Witkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Jak wskazywał w swojej recenzji prof. UŁ dr hab. Tomasz Bekrycht, monografia „prezentuje szeroką paletę zagadnień współcześnie analizowanych w dziedzinie nauk prawnych (…) Każdy z tych dyskursów współcześnie obejmuje wiele spornych zagadnień, których opis i propozycje rozwiązań zawarte są w poszczególnych rozdziałach prezentowanej monografii. Tym samym praca ta realizuje postulat integracji wewnętrznej i zewnętrznej nauk prawnych, stając się jednocześnie cennym źródłem wiedzy z zakresu prawoznawstwa”.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia” została wyłączona