Wykład inauguracyjny dr. Michała Krotoszyńskiego dostępny do odsłuchania na różnych platformach

Dr M. Krotoszyński podczas wygłaszania wykładu inauguracyjnego

Fot. Przemysław Stanula

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania wykładu pt.: „Czy wolno jeść ludzi? O stanie wyższej konieczności.” dr Michała Krotoszyńskiego, wygłoszonego podczas Dnia Studenta I roku.

Wykład można odsłuchać już nie tylko na platformie Youtube, ale także na platformach: Spotify | Apple Podcast | Google Podcasty.

Więcej informacji o Dniu Studenta I roku UAM można znaleźć w poprzednim poście oraz na stronie UAM, w tym nagranie całości uroczystości.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny dr. Michała Krotoszyńskiego dostępny do odsłuchania na różnych platformach została wyłączona

Staż naukowy mgr. Mateusza Grabarczyka w Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice

M. Grabarczyk przed budynkiem Amsterdam Law School UvAW październiku br., mgr Mateusz Grabarczyk odbył miesięczny staż naukowy w Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice (University of Amsterdam) pod opieką Prof. Iris van Domselaar. Podczas pobytu mgr. M. Grabarczyk pracował nad projektem pt.: “Judges’ complicity in building non-democratic regimes”, poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego sędziowie, często wykształceni w warunkach demokratycznych, wspierają i akceptują autorytarną politykę władzy.

M. Grabarczyk podczas wystąpienia dla pracowników UvAW trakcie pobytu, mgr. M. Grabarczyk wygłosił wystąpienie dla pracowników tamtejszego Wydziału Prawa w ramach The Paul Scholten Centre for Jurisprudence at the University of Amsterdam Law School colloquium, podczas którego przedstawił wyniki badań nad ww. projektem, poddając je pod dyskusję z naukowcami Centrum. Komentatorem wystąpienia był Prof. Marc de Werd.

M. Grabarczyk na tle loga ACLPAPobyt badawczy był finansowany w ramach Projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich “Towards the internationalization of the Doctoral School of AMU (AMU International Compass)”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), nr umowy projektowej: PPI/STE2020/1/00007/U/00001.

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Staż naukowy mgr. Mateusza Grabarczyka w Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice została wyłączona

Artykuł mgr. Michała Wieczorkowskiego w najnowszym numerze Acta Analytica

Okładka czasopisma Acta AnalyticaW najnowszym numerze Acta Analytica, International Periodical for Philosophy in the Analytical Tradition, ukazał się artykuł mgr Michała Wieczorkowskiego pt.: „Non-Factualist Interpretation of the Skeptical Solution and the Self-Refutation Argument”.

Artykuł prezentuje rezultaty badań autora nad zaproponowanym przez Saula Kripkego tzw. sceptycznym rozwiązaniem problemu kierowania się regułą. W tekście autor wskazuje, iż argument Alexandra Millera sformułowany przeciwko non-faktualistycznej interpretacji rozwiązania sceptycznego, zarzucający powyższej interpretacji wewnętrzną sprzeczność, nie jest przekonujący. Argument ten głosi, iż dwa główne założenia interpretacji non-faktualistycznej, tj. odrzucenie faktów semantycznych oraz odrzucenie nihilizmu semantycznego, nie dają się pogodzić, nawet przy założeniu, iż zdania przypisujące rozumienie posiadają nieopisową funkcję semantyczną. Zdaniem autora, argument Millera zakłada, iż warunki stwierdzalności zdań przypisujących znaczenie są rządzone przez tzw. zasadę domknięcia. Fakt ten świadczy jednak o słabości zarzutu Millera, gdyż zdaniem autora odrzucenie zasady domknięcia dla warunków stwierdzalności zdań przypisujących znaczenie stanowi główne przesłanie rozwiązania sceptycznego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją, która jest dostępna na stronie czasopisma.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr. Michała Wieczorkowskiego w najnowszym numerze Acta Analytica została wyłączona

Członkowie Zakładu na konferencji w Karpaczu

Plakat konferencji zawierający podstawowe informację o konferencjiW dniach 25-27 września 2023 r. w Karpaczu odbyła się organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego konferencja naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia Prawa, Teorii i Praktyki Prawniczej”. Na Konferencji, Zakład był reprezentowany przez Prof. Sławomirę Wronkowską, Prof. Marka Smolaka, Dr. Michała Krotoszyńskiego oraz mgr. Mateusza Grabarczyka.

Pierwszego dnia konferencji, podczas II sesji plenarnej moderowanej przez prof. Marka Zirk-Sadowskiego, prof. Marek Smolak wygłosił wystąpienie pt.: „Uzasadnianie sądowe w dobie kryzysu konstytucyjnego”, którego temat był inspirowany monografią autorstwa prof. Marka Smolaka, prof. Wojciecha Sadurskiego oraz prof. Teresy Chirkowskiej-Smolak, pt.: „Rozum publiczny –uzasadnianie sądowe – umysł sędziego”.

Z kolei drugiego dnia konferencji, swoje wystąpienia wygłosili: dr Michał Krotoszyński, pt. „Wykładnia dynamiczna i wykładnia statyczna. Próba analizy” oraz mgr Mateusz Grabarczyk – zat. „Instrumentalizacja sprawiedliwości tranzycyjnej przy budowaniu reżimów niedemokratycznych”.

Z programem konferencji można się zapoznać tutaj: Program konferencji.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na konferencji w Karpaczu została wyłączona

Wykład inauguracyjny dr. Michała Krotoszyńskiego na Dniu Studenta I roku UAM

Grafika dot. Dnia studenta I rokuNa zaproszenie Władz Rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dr. Michał Krotoszyński wygłosił w dniu 29 września br., wykład inauguracyjny na Dniu Studenta I roku UAM. Referat pt.: „Czy wolno jeść ludzi? O stanie wyższej konieczności” skierowany był do wszystkich nowych studentów UAM, w tym także do osób, które w tym roku po raz pierwszy odwiedzą Wydział Prawa i Administracji UAM.

Wykład można odsłuchać tutaj. Więcej informacji o Dniu Studenta I roku UAM można znaleźć tutaj, w tym nagranie całości uroczystości.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia, Wydarzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny dr. Michała Krotoszyńskiego na Dniu Studenta I roku UAM została wyłączona

Członkowie Zakładu na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym

Plakat Zjazdu FilozoficznegoW dniach 11–16 września 2023, w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, odbył się w XII Polski Zjazd Filozoficzny organizowany przez Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitet Nauk Filozoficznych PAN.

Podczas Zjazdu swoje wystąpienia wygłosiliOd lewej: mgr Michał Wieczorkowski, mgr Weronika Dzięgielewska oraz mgr Wojciech Rzepiński - przed budynkiem, w którym odbywały się obrady XII Zjazdu Filozoficznego doktoranci Zakładu Teorii i Filozofii Prawa – mgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński oraz mgr Michał Wieczorkowski.

Trzeciego dnia Zjazdu, mgr Weronika Dzięgielewska współmoderowała panel „Philosophy of action” w Sekcji Filozofii Działania, w ramach którego wygłosiła także referat pt.: „Can action be objective? On the consequences of Brandom’s account of reason-giving”. W kolejnym dniu konferencji, Pani Magister moderowała kolejny panel „Philosophy of action” w ramach Sekcji Filozofii Działania.

Z kolei w ramach panelu „Teoria prawa” w Sekcji Filozofii Prawa, swoje referaty wygłosili mgr Wojciech Rzepiński, pt. „Triada »Praktyka prawna – Normy prawne – Racje« w Praktycystycznej Teorii Prawa George’a Pavlakosa”, oraz mgr Michał Wieczorkowski – pt.: „Powszechne a prawne użycie wyrażeń językowych. Pomiędzy semantyką minimalną a eliminatywizmem znaczeniowym”.

Mgr Michał Wieczorkowski wygłosił także w ramach Sekcji Semiotyki i Filozofii Języka referat pt.: „Zasada domknięcia a sceptyczne rozwiązanie problemu kierowania się regułą”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Wystąpienia mgr Weroniki Dzięgielewskiej oraz mgr Wojciecha Rzepińskiego stanowiły realizację grantu NCN PRELUDIUM 20 nr 2021/41/N/HS5/02507.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym została wyłączona

Wystąpienie mgr. Mateusza Grabarczyka na 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists

Plakat konferencji 15th CEE Forum zawierający podstawowe informację o konferencji - tytuł przewodni, organizatora i miejsce konferencjiW dniach 14-15 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists pt. „Democratic Futures: New Technologies, Crises, Emotions”, w tym roku organizowana przez Katedrę Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Celem Konferencji było zbadanie przyszłości demokracji z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji swój referat pt. „Judges’ complicity in building non-democratic regimes” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem referatu była prezentacja wstępnych wyników badań dotyczących zjawiska współudziału sędziów w budowaniu reżimów niedemokratycznych, w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego sędziowie, często wykształceni i mianowani w warunkach demokratycznych, wspierają bądź akceptują autorytarną politykę władzy?

W swoim wystąpieniu, posługując się wybranymi przykładamimgr Mateusz Grabarczyk podczas wystąpienia związanymi ze sprawiedliwością tranzycyją, odnosząc się do współczesności (krajów borykających się z tzw. democratic backsliding), prelegent wskazywał na możliwe wyjaśnienia ww. postawy sędziów, wskazując przy tym jego zdaniem najistotniejsze, tj. wyjaśnienie instytucjonalne. Wyjaśnienie to sprowadza się do idei „antypolityczności” sądów jako instytucji, wspieranej represyjnym systemem wewnętrznej kontroli zachowań. Pan Magister szukał też potencjalnych rozwiązań tego problemu, odwołując się w szczególności do koncepcji kultury uzasadniania zaproponowanej przez Davida Dyzenhausa.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wystąpienie mgr. Mateusza Grabarczyka na 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists została wyłączona

Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

mgr Wojciech Rzepiński i mgr Mateusz Grabarczyk na tle plakatu Zjazdu Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaW dniach 7 – 10 września 2023 r. odbył się XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszego dnia Zjazdu, w sesji „Perspektywa aksjologiczna – prawa podmiotowe wobec wartości prawnych i pozaprawnych” wystąpienie pt. „Sprawiedliwość tranzycyjna a jakość demokracji” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem wystąpienia było wykazanie, iż istnieje zależność między sprawiedliwością tranzycyjną (ang. transitional justice) i jakością demokracji. mgr Mateusz Grabarczyk podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaTa zależność wynika z poziomu responsywności i odpowiedzialności elit politycznych, a także uczestnictwa obywateli. Wartością, którą sprawiedliwość tranzycyjna wnosi do instytucji demokratycznych, jest zwiększona legitymizacja. Konsolidacja, stabilność i trwałość struktur demokratycznych zależą bowiem w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób zbudowano zaufanie do instytucji demokratycznych i wzmocniono kulturę demokratyczną.

mgr Wojciech Rzepiński podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaZ kolei w ramach sesji „Prawa podmiotowe wobec problemów wykładni i stosowania prawa”, mgr Wojciech Rzepiński wygłosił referat pt. „Dwa wymiary praktyczności praw podmiotowych”, w którym nawiązał do ustaleń zaprezentowanych pięćdziesiąt lat temu w książce „Analiza pojęcia prawa podmiotowego” autorstwa Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Wskazał on, że rozumienie praw podmiotowych za pośrednictwem pojęcia sytuacji prawnych pozwala zwrócić uwagę na dwa wymiary tych praw. Pierwszy z nich pozwala określić „położenie” podmiotów w ramach pewnych praktyk za pomocą tego pojęcia. Drugi wymiar odnosić się ma do tego jak pewne praktyki kształtują sytuacje prawne określonych podmiotów.

Wystąpienia mgr Wojciecha Rzepińskiego stanowiło realizację grantu NCN PRELUDIUM 20 nr 2021/41/N/HS5/02507.

Zdjęcie wszystkich uczestników XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Plakat XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa została wyłączona

Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Okładka Numeru 2(35)/2023 [ENG] Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii SpołecznejW nowym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” ukazał się tekst mgr. Wojciecha Rzepińskiego zat. Ascription of content to provisions of the law by judicial practice. Theoretical analysis of the Polish Constitutional Tribunal’s judgments (pol. Przypisywanie treści przepisom prawnym przez orzecznictwo. Analiza teoretyczna wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego).

Artykuł dostrzega sposób postępowania Trybunału Konstytucyjnego polegający na zastąpieniu własnego procesu interpretacji badanych przepisów poprzez przyjęcie wykładni innego sądu. Celem tekstu jest więc opracowanie teoretyczne analizowanych orzeczeń. W tekście wykorzystane zostały koncepcje wypracowane w Poznańskiej Szkole Teorii Prawa, tj. rozróżnienie na przepis i normę prawną, jak również rozróżnienie na wykładnię w sensie pragmatycznym oraz apragmatycznym. Rolę metateorii służącej do analizy postępowania Trybunału pełni także pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma. Pragmatyzm analityczny pozwala na stwierdzenie, że działania Trybunału wskazują (1) co należy zrobić (w ramach praktyki prawnej), aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło (PS-wystarczalność) i (2) jakie słownictwo jest wystarczające do scharakteryzowania tych praktyk (SP-wystarczalność). Praktyka stosowania prawa daje się opisać przy wykorzystaniu koncepcji TOTE (akronim angielskiego wyrażenia Test-Operation-Test-Exit). Cykle tej aktywności mają otwarte zakończenia (ang. open-ended). Tym samym, w swojej dalszej praktyce, Trybunał może wskazać kolejne umiejętności/praktyki wystarczające do tego, aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło.

Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej została wyłączona

Dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym

Okładka numeru 2/2023 czasopisma RPEISNa stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego ukazał się numer 2/2023 czasopisma, w którym znaleźć można dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020”, na który składają się teksty w języku angielskim, będące pokłosiem konferencji naukowej poświęconej prof. Ziembińskiemu, która odbyła się na WPiA UAM w październiku 2022 r. Są to następujące pozycje:
📒 Sławomira Wronkowska (UAM): Introduction;
📒 Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie): Theory or philosophy of law?;
📒 Leszek Leszczyński (UMCS): A developed conception of the sources of law: the context of the role of political justification, custom and precedent;
📒 Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki): Evaluative utterances in Zygmunt Ziembiński’s theory of law;
📒 Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski): Zygmunt Ziembiński’s concept of the legal norm from a structuralist perspective;
📒 Marzena Kordela (UAM): Values in Zygmunt Ziembiński’s theory of legal interpretation: sources;
📒 Mikołaj Hermann (UAM): Conventional acts and their normative consequences: controversies over the Poznań concept of conventional acts.
Zachęcamy do lektury czasopisma, a także do zapoznania się z książką Zygmunt Ziembiński »Gandhi«” autorstwa Pani Profesor Wronkowskiej oraz wykładem jej dotyczącym!
Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Dział tematyczny „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym została wyłączona