Prof. Jarosław Mikołajewicz pośmiertnie nagrodzony medalem Homini Vere Academico

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul Wieniawskiego 1 odbyła się organizowana przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM konferencja naukowa zatytułowana „Zastosowanie koncepcji teoretycznej intertemporalności Jarosława Mikołajewicza”. Konferencja poświęcona była pamięci zmarłego w czerwcu 2016 r. prof. UAM dr hab. Jarosława Mikołajewicza, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM.

W części pierwszej, poświęconej uroczystemu wspomnieniu prof. Mikołajewicza, głos zabrali: Prorektor UAM prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, Dziekan WPiA UAM prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, prof. zw. dr hab. Marek Smolak z wystąpieniem „5 minut o twórczości naukowej prof. Jarosława Mikołajewicza” oraz dr Paweł Kokot, doktorant prof. Mikołajewicza, który przedstawił wystąpienie: „Profesor Jarosław Mikołajewicz – mój nauczyciel akademicki”. W części tej głos zabrali także inni zebrani na uroczystości goście, którzy wspominali postać Profesora. Następnie Prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk uhonorowała prof. Jarosława Mikołajewicza medalem Homini Vere Academico, który po raz pierwszy w historii UAM został przyznany pośmiertnie. Odznaczenie odebrała żona Profesora, p. Beata Mikołajewicz.

Druga część konferencji poświęcona była zastosowaniu koncepcji teoretycznych prof. Jarosława Mikołajewicza. W jej trakcie dr Mikołaj Hermann z Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM wygłosił referat pt.: „Koncepcja intertemporalna Jarosława Mikołajewicza – początek czy koniec dyskusji?”. Referentami byli również inni pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UAM: dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, dr Wojciech Szafrański, prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. zw. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński oraz prof. UAM dr hab. Marcin Walasik. Wystąpili również przedstawiciele innych uniwersytetów: prof. UG dr hab. Jacek Wiewiórowski (Uniwersytet Gdański) oraz dr Maurycy Zajęcki (Uniwersytet SWPS). Moderatorem panelu był prof. zw. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski).

Prof. Jarosław Mikołajewicz był uczniem prof. Zygmunta Ziembińskiego, uznanym autorytetem w dziedzinie teorii prawa, autorem publikacji dotyczących prawa intertemporalnego, filozoficznych podstaw obowiązywania prawa i zasad orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego. Był też aktywnym członkiem społeczności akademickiej: członkiem Senatu UAM, Senackiej Komisji Prawa, uczestnikiem prac nad Statutem Uniwersytetu. Prof. Mikołajewicz był powszechnie ceniony i lubiany, tak przez współpracowników, jak i przez studentów. Był także autorem kilku tomików poetyckich.


Przemawia: Dziekan WPiA UAM prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski


Przemawia: Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa prof. zw. dr hab. Marek Smolak


Medal Homini Vere Academico prezentują: Prorektor UAM prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk oraz żona Profesora, p. Beata Mikołajewicz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.