Artykuł dr. M. Dybowskiego, mgr. W. Dzięgielewskiej i mgr. W. Rzepińskiego w Synthese

Źródło: Synthese

W 200. numerze prestiżowego czasopisma Synthese ukazał się artykuł pt. Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake? napisany wspólnie przez dr. Macieja Dybowskiego, mgr. Weronikę Dzięgielewską oraz mgr. Wojciecha Rzepińskiego. Cały tekst został opublikowany w tzw. otwartym dostępie.

Autorzy proponują w nim postrzeganie przypadków stosowania prawa jako sytuacji wzajemnego oddziaływania trzech rodzajów racji wymienianych przez uczestników danego postępowania, tj. racji prawnych, racji epistemicznych i racji-stawek. W celu zilustrowania tej zależności wykorzystana zostaje metafora prawa jako gry. Pojęcie gry jest przy tym rozumiane dwojako: w pierwszym GRA jest utożsamiana z jej regułami lub ogólną praktyką grania według owych reguł, w drugim – gra jest konkretnym przypadkiem, rozgrywką toczącą się pomiędzy określonymi ludźmi.

Synthese jest czasopismem publikującym oryginalne prace z zakresu epistemologii, metodologii i filozofii nauki oraz zagadnień pokrewnych. Periodyk ten wydawany jest od 1936 r. i należy do najważniejszych czasopism filozoficznych na świecie, co oddają takie rankingi jak Scopus (92 percentyl czasopism filozoficznych), czy Google Scholar Metrics (nr 1 na liście czasopism filozoficznych według indeksu h5). Synthese przyznano także maksymalną liczbę punktów w ramach wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł stanowi część realizacji projektu Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 17 (nr 2019/33/N/HS5/01418).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Granty i staże naukowe, Publikacje i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.