Artykuł mgr. Wojciecha Rzepińskiego w nowym numerze Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Okładka Numeru 2(35)/2023 [ENG] Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii SpołecznejW nowym, anglojęzycznym numerze czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” ukazał się tekst mgr. Wojciecha Rzepińskiego zat. Ascription of content to provisions of the law by judicial practice. Theoretical analysis of the Polish Constitutional Tribunal’s judgments (pol. Przypisywanie treści przepisom prawnym przez orzecznictwo. Analiza teoretyczna wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego).

Artykuł dostrzega sposób postępowania Trybunału Konstytucyjnego polegający na zastąpieniu własnego procesu interpretacji badanych przepisów poprzez przyjęcie wykładni innego sądu. Celem tekstu jest więc opracowanie teoretyczne analizowanych orzeczeń. W tekście wykorzystane zostały koncepcje wypracowane w Poznańskiej Szkole Teorii Prawa, tj. rozróżnienie na przepis i normę prawną, jak również rozróżnienie na wykładnię w sensie pragmatycznym oraz apragmatycznym. Rolę metateorii służącej do analizy postępowania Trybunału pełni także pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma. Pragmatyzm analityczny pozwala na stwierdzenie, że działania Trybunału wskazują (1) co należy zrobić (w ramach praktyki prawnej), aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło (PS-wystarczalność) i (2) jakie słownictwo jest wystarczające do scharakteryzowania tych praktyk (SP-wystarczalność). Praktyka stosowania prawa daje się opisać przy wykorzystaniu koncepcji TOTE (akronim angielskiego wyrażenia Test-Operation-Test-Exit). Cykle tej aktywności mają otwarte zakończenia (ang. open-ended). Tym samym, w swojej dalszej praktyce, Trybunał może wskazać kolejne umiejętności/praktyki wystarczające do tego, aby słownictwo aktów normatywnych coś znaczyło.

Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.