Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

mgr Wojciech Rzepiński i mgr Mateusz Grabarczyk na tle plakatu Zjazdu Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaW dniach 7 – 10 września 2023 r. odbył się XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszego dnia Zjazdu, w sesji „Perspektywa aksjologiczna – prawa podmiotowe wobec wartości prawnych i pozaprawnych” wystąpienie pt. „Sprawiedliwość tranzycyjna a jakość demokracji” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem wystąpienia było wykazanie, iż istnieje zależność między sprawiedliwością tranzycyjną (ang. transitional justice) i jakością demokracji. mgr Mateusz Grabarczyk podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaTa zależność wynika z poziomu responsywności i odpowiedzialności elit politycznych, a także uczestnictwa obywateli. Wartością, którą sprawiedliwość tranzycyjna wnosi do instytucji demokratycznych, jest zwiększona legitymizacja. Konsolidacja, stabilność i trwałość struktur demokratycznych zależą bowiem w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób zbudowano zaufanie do instytucji demokratycznych i wzmocniono kulturę demokratyczną.

mgr Wojciech Rzepiński podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaZ kolei w ramach sesji „Prawa podmiotowe wobec problemów wykładni i stosowania prawa”, mgr Wojciech Rzepiński wygłosił referat pt. „Dwa wymiary praktyczności praw podmiotowych”, w którym nawiązał do ustaleń zaprezentowanych pięćdziesiąt lat temu w książce „Analiza pojęcia prawa podmiotowego” autorstwa Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Wskazał on, że rozumienie praw podmiotowych za pośrednictwem pojęcia sytuacji prawnych pozwala zwrócić uwagę na dwa wymiary tych praw. Pierwszy z nich pozwala określić „położenie” podmiotów w ramach pewnych praktyk za pomocą tego pojęcia. Drugi wymiar odnosić się ma do tego jak pewne praktyki kształtują sytuacje prawne określonych podmiotów.

Wystąpienia mgr Wojciecha Rzepińskiego stanowiło realizację grantu NCN PRELUDIUM 20 nr 2021/41/N/HS5/02507.

Zdjęcie wszystkich uczestników XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Plakat XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.