Członkowie Zakładu na XI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

mgr Wojciech Rzepiński i mgr Mateusz Grabarczyk na tle plakatu Zjazdu Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaW dniach 7 – 10 września 2023 r. odbył się XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszego dnia Zjazdu, w sesji „Perspektywa aksjologiczna – prawa podmiotowe wobec wartości prawnych i pozaprawnych” wystąpienie pt. „Sprawiedliwość tranzycyjna a jakość demokracji” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem wystąpienia było wykazanie, iż istnieje zależność między sprawiedliwością tranzycyjną (ang. transitional justice) i jakością demokracji. mgr Mateusz Grabarczyk podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaTa zależność wynika z poziomu responsywności i odpowiedzialności elit politycznych, a także uczestnictwa obywateli. Wartością, którą sprawiedliwość tranzycyjna wnosi do instytucji demokratycznych, jest zwiększona legitymizacja. Konsolidacja, stabilność i trwałość struktur demokratycznych zależą bowiem w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób zbudowano zaufanie do instytucji demokratycznych i wzmocniono kulturę demokratyczną.

mgr Wojciech Rzepiński podczas swojego wystąpienia na Zjeździe Młodych Teoretykow i Filozofów PrawaZ kolei w ramach sesji „Prawa podmiotowe wobec problemów wykładni i stosowania prawa”, mgr Wojciech Rzepiński wygłosił referat pt. „Dwa wymiary praktyczności praw podmiotowych”, w którym nawiązał do ustaleń zaprezentowanych pięćdziesiąt lat temu w książce „Analiza pojęcia prawa podmiotowego” autorstwa Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Wskazał on, że rozumienie praw podmiotowych za pośrednictwem pojęcia sytuacji prawnych pozwala zwrócić uwagę na dwa wymiary tych praw. Pierwszy z nich pozwala określić „położenie” podmiotów w ramach pewnych praktyk za pomocą tego pojęcia. Drugi wymiar odnosić się ma do tego jak pewne praktyki kształtują sytuacje prawne określonych podmiotów.

Zdjęcie wszystkich uczestników XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Plakat XI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.