Artykuł dr. Mikołaja Hermanna na łamach czasopisma „Państwo i Prawo”

Okładka listopadowego numeru czasopismaNa łamach czasopisma Państwo i Prawo – Nr 11/2023 [933] ukazał się artykuł dr. Mikołaja Hermanna pt.: „O normach sprzężonych raz jeszcze”, w którym autor podejmuje krytyczną analizę koncepcji norm sprzężonych – normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej – zapoczątkowanej w polskiej teorii prawa przez J. Landego jako alternatywę do trzyelementowej koncepcji normy prawnej.

Autor w swoim artykule omawia ewolucję ww. koncepcji, w tym kolejne propozycje jej modyfikacji i uzupełnienia przez wybitnych przedstawicieli polskiej teorii prawa. W tym zakresie autor koncentruje się na zakwestionowaniu tradycyjnej koncepcji struktury normy prawnej, analizie oryginalnego ujęcia normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej oraz sposobu ujmowania ich związku.

Podstawową tezą artykułu jest to, że – wbrew rozpowszechnionej konwencji terminologicznej – za normę sankcjonującą należy uznać nie tyle normę, która nakazuje organom państwa wymierzyć sankcję adresatowi normy sankcjonowanej, który nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku, ile normę, która organy państwa do wymierzenia takiej sankcji upoważnia, jednocześnie nakazując naruszycielowi normy sankcjonowanej podporządkowanie się rozważanej sankcji. Autor wskazuje przy tym, że nie zawsze spowodowanie pewnej dolegliwości dla jednostki traktowane jest jako sankcja.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.